Gå rett til innhold
<
<
Gunhild

Gunhild Bødtker

Seniorforsker

gubo@norceresearch.no
+47 56 10 71 08
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er mikrobiolog med lang erfaring innen anvendt forskning knyttet til mikrobielle prosesser og økologi i oljereservoar, og biodegradering av olje og biopolymerer.

I senere tid har min forskningsinteresse i økende grad vært rettet mot plastforskning, med søkelys på effekter av plastforurensing på mikrobiell økologi i naturlige miljø eller knyttet til industrielle prosesser som biogassproduksjon fra avfall som inneholder mikroplast.

Bionedbrytbar plast blir gjerne sett på som løsningen mot plastforurensing i naturen. Jeg og forskerkollegaer i Europa mener at bionedbrytbar plast kan være en del av løsningen, men at det trengs mer forskning på mulige økologiske konsekvenser knyttet til bionedbrytbar plast i naturlige miljø. Et spesielt forskningsfokus bør det være på langtidseffekter av bionedbrytbar jordbruksplast som pløyes ned i jorden etter bruk. Les mer om dette i SAPEA rapporten, Biodegradability of plastics in the open environment: https://www.sapea.info/topics/biodegradability-of-plastics

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin