Gå rett til innhold
<
<
Adrián

Adrián Jaén-Gil

Forsker III

adja@norceresearch.no
+47 51 87 54 98
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg, Norway

Adrián Jaén-Gil er en miljøanalytisk kjemiker med en mastergrad i anvendte kromatografiske teknikker og en Ph.D. innen vannvitenskap og teknologi.

Hans forskning omfatter studier av opphav, skjebne og økologisk påvirkning fra nye forurensende komponenter (inkludert legemidler, plantevernmidler, industrielle kjemikalier, mikroplast og plasttilsetningsstoffer, samt deres transformasjonsprodukter og metabolitter) i miljøprøver og biota. Hans ekspertiseområde er utvikling av analytiske metoder ved bruk av væske- og gasskromatografi koblet til lav- og høyoppløselig massespektrometri for identifisering og kvantifisering av organiske forbindelser (target-, suspected-, and non-target) relatert til miljøet.

Han er for tiden involvert i et studium som omfatter forekomst av mikroplast og plasttilsetningsstoffer i ulike miljøøkosystemer, og som representerer en risiko for marine organismer og menneskers helse. Forskningen hans omfatter også utvikling av miljøvennlige vannbehandlingssystemer for reduksjon av forurensning, gjenbruk av vann og gjenvinning av ressurser.

Adrián Jaén-Gil

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Adrián

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
System for clearing marine litter from the seabed - pre-analysis and protocol: Analysis of the legacy of particle and chemical pollution from an underwater tire dump at Hjelmås, Alver Kommune (Norway) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Linking chemical exposure and fish metabolome: Discovering new biomarkers of environmental exposure of Argyrosomus regius to the antidepressant venlafaxine – Environmental Toxicology and Pharmacology 2023
Insights into removal of antibiotics by selected microalgae (Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana, Dunaliella tertiolecta and Pseudokirchneriella subcapitata) – Algal Research 2022
Prospects on coupling UV/H2O2 with activated sludge or a fungal treatment for the removal of pharmaceutically active compounds in real hospital wastewater – Science of the Total Environment 2021
Combining biological processes with UV/H2O2 for metoprolol and metoprolol acid removal in hospital wastewater – Chemical Engineering Journal 2021
Extended suspect screening to identify contaminants of emerging concern in riverine and coastal ecosystems and assessment of environmental risks – Journal of Hazardous Materials 2021
Sustainable microalgae-based technology for biotransformation of benzalkonium chloride in oil and gas produced water: A laboratory-scale study – Science of the Total Environment 2020
Effect-Based Identification of Hazardous Antibiotic Transformation Products after Water Chlorination – Environmental Science and Technology 2020
Insights on the metabolization of the antidepressant venlafaxine by meagre (Argyrosomus regius) using a combined target and suspect screening approach – Science of the Total Environment 2020
Characterization of organic matter by HRMS in surface waters: Effects of chlorination on molecular fingerprints and correlation with DBP formation potential – Water Research 2020
Fungal biodegradation of the N-nitrosodimethylamine precursors venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in water – Environmental Pollution 2019
Metoprolol and metoprolol acid degradation in UV/H2O2 treated wastewaters: An integrated screening approach for the identification of hazardous transformation products – Journal of Hazardous Materials 2019
Orbitrap molecular fingerprint of dissolved organic matter in natural waters and its relationship with NDMA formation potential – Science of the Total Environment 2019
Fungal treatment of metoprolol and its recalcitrant metabolite metoprolol acid in hospital wastewater: Biotransformation, sorption and ecotoxicological impact – Water Research 2019
An automated on-line turbulent flow liquid-chromatography technology coupled to a high resolution mass spectrometer LTQ-Orbitrap for suspect screening of antibiotic transformation products during microalgae wastewater treatment – Journal of Chromatography A 2018
Performance of a microalgal photobioreactor treating toilet wastewater: Pharmaceutically active compound removal and biomass harvesting – Science of the Total Environment 2017
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt