Gå rett til innhold
<
<
Miljømodellering og beslutningsstøtte

Miljømodellering og beslutningsstøtte

Risikovurderer utslipp fra oljeutvinningen

Vi undersøker virkningene av utslipp av avløpsvann og boreutslipp, og løsninger for økt oljeutvinning.

Ved hjelp av DREAM-modellen kan vi beregne miljøpåvirkningsfaktoren (EIF) for ulike scenarier. Vi informerer ledelsesbeslutninger som tar hensyn til ulike dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosialt og økonomisk).

Contact
Helena Hauss

Marin økologi Forskningsleder Marin Økologi - Mekjarvik

heha@norceresearch.no
+47 51 87 55 02

Related research groups

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter