Gå rett til innhold

NORCE Marine Forskningssenter i Mekjarvik er skreddersydd for laboratorieeksponerings-/manipuleringsforsøk av høy kvalitet (pelagiske og bentiske mesokosmosoppsett) med sikte på å forstå virkningen av forventede klimaendringer og antropogen aktivitet på viktige pelagiske og bentiske arter og prosesser i marine forhold fra tempererte til arktiske og overflatevann til dyphav.

Fasiliteter

  • 620 m2 laboratorier, alle med tilgang til kontinuerlig pumpet av sandfiltrert og temperaturjustert sjøvann fra 80 meters dyp fra den tilstøtende fjorden (Byfjorden)
  • Forsøkshall med kapasitet for store mesokosmer / innendørs småskala akvakulturoppsett.
  • Seks klimarom med regulering av luft- og vanntemperatur samt lysregulering.
  • Analytiske laboratoriefasiliteter inkluderer: Økotoksikologi, histologi, kjemi, proteomikk, mikrobiologi, molekylærbiologi, mikroskopi og bildeanalyse og analyser av mikroplast.

Anlegget mottar forskningsfinansiering fra industrien, Norges forskningsråd og EU.

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Besøksadresse

Mekjarvik 12, 4072 Randaberg

Kontaktperson

Helena Hauss
Forskningsleder Marin Økologi

heha@norceresearch.no