Gå rett til innhold
<
<
PACT - Pathways to Active Citizenship

PACT - Pathways to Active Citizenship

Prosjektet PACT (Pathways to Active Citizenship) ser på ulike grupper av personer med flyktningbakgrunn som nylig har fått oppholdstillatelse i Norge, og deres vei inn på viktige samfunnsarenaer som arbeidsliv, skole og frivillighet. Målet med PACT er å forbedre tjenester i offentlig og frivillig sektor som hjelper den enkelte til å finne sin plass som en aktiv medborger i det norske samfunnet. Prosjektet består av flere såkalte «arbeidspakker» som skal undersøke hvert sitt tema. Den første arbeidspakken ser på enslige mindreårige flyktninger og deres livskvalitet og motstandsdyktighet, overgang mellom ungdomstid og ung voksen, og oppfølgingen de får av barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger. Samarbeidspartnere her er Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen, Stavanger og Drammen kommuner. Den andre arbeidspakken er en oppfølgingsstudie av en tidligere studie, som undersøkte om tiltaket Individuell Jobbstøtte (IPS) var mer effektivt enn vanlig oppfølging blant flyktninger i Introduksjonsprogrammet i Bergen. Vil vi finne forskjeller etter fem år mellom de som mottok IPS og de som mottok vanlig oppfølging? Samarbeidspartnere er NAV Vestland og Introduksjonssenteret for Flyktninger i Bergen. Den siste arbeidspakken i PACT ser på hvordan arbeidstrening i Den Norske Turistforening (DNT) kan utformes på en måte som gir både deltakere fra Flyktningseksjonen og organisasjonen selv best utbytte. I siste del av prosjektet vil programmet testes ut i et annet DNT lokallag. Samarbeidspartnere her er DNT Stavanger og Flyktningseksjonen i Stavanger. En sentral ambisjon ved PACT er at kunnskapen som kommer frem i prosjektet skal være anvendbar for praksisfeltet og på politisk nivå, og synliggjøre utviklingsmuligheter og prioriteringer som legger til rette for aktivt medborgerskap.

Kontaktperson

Martin Skagseth

Forsker II - Bergen

mask@norceresearch.no
+47 56 10 76 55

Prosjektfakta

Navn

PACT - Pathways to Active Citizenship

Status

Aktiv

Periode

01.01.21 - 31.12.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.673.000 NOK

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev