Gå rett til innhold
<
<
Vigdis

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II

visv@norceresearch.no
+47 56 10 72 87
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker innenfor (psykisk) helse og arbeidsliv, i forskningsgruppen Arbeidsliv. Mye av mitt arbeid handler om effektevalueringer av tiltak for ulike marginaliserte grupper, i hovedsak ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS). Jeg har hatt hovedfokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv, og ledet NORCE sin satsning på Ungt utenforskap.

Mitt PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. I ettertid har jeg jobbet med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.

Min interesse for medikamentfrie tiltak for å bedre psykisk helse strekker seg for øvrig utover arbeidslivet. Jeg er også en del av GAMUT, som prosjektleder for den internasjonale multisenterstudien Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL). Prosjektets nettside: https://middel-project.eu

Vigdis Sveinsdottir

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Ungt utenforskap
Arbeid, helse og inkludering

Mer info om Vigdis

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter