Gå rett til innhold
<
<
Vigdis

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II

visv@norceresearch.no
+47 56 10 72 87
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker innenfor (psykisk) helse og arbeidsliv, i forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI). Mye av mitt arbeid handler om effektevalueringer av tiltak for ulike marginaliserte grupper, i hovedsak ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS). Jeg har hatt hovedfokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv, og leder NORCE sin satsning på Ungt utenforskap.

Mitt PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. I ettertid har jeg jobbet med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.

Min interesse for medikamentfrie tiltak for å bedre psykisk helse strekker seg for øvrig utover arbeidslivet. Jeg er også en del av GAMUT, som prosjektleder for den internasjonale multisenterstudien Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL). Prosjektets nettside: https://middel-project.eu

Vigdis Sveinsdottir

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Ungt utenforskap
Arbeid, helse og inkludering

Mer info om Vigdis

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
A Systematic Review and Meta-analysis of IPS Supported Employment for Young Adults with Mental Health Conditions – Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2022
The Individual Placement and Support (IPS) in Pain Trial: A Randomized Controlled Trial of IPS for Patients with Chronic Pain Conditions – Pain medicine (Malden, Mass.) 2022
The Impact of Music on Stress Biomarkers: Protocol of a Substudy of the Cluster‐Randomized Controlled Trial Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly Care (MIDDEL) – Brain Sciences 2022
Clinical effectiveness of music interventions for dementia and depression in elderly care (MIDDEL): Australian cohort of an international pragmatic cluster-randomised controlled trial – The Lancet Healthy Longevity 2022
A mixed methods study of employers' and employees' evaluations of job seekers with a mental illness, disability, or of a cultural minority – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2021
Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Development of the Workplace Inclusion Questionnaire (WIQ) – Scandinavian Journal of Public Health 2021
Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger – en randomisert kontrollert studie – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Opportunities and challenges around adapting supported employment interventions for people with chronic low back pain: modified nominal group technique – Disability and Rehabilitation 2020
Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial – Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019
A Short History of Individual Placement and Support in Norway – Psychiatric rehabilitation journal 2019
A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness – Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019
Young adults at risk of early work disability: who are they? – BMC Public Health 2018
Protocol for the Individual Placement and Support (IPS) in Pain Trial: A randomized controlled trial investigating the effectiveness of IPS for patients with chronic pain – BMC Musculoskeletal Disorders 2018
Barriers to Employment for People with Severe Mental Illness and Criminal Justice Involvement – Journal of Mental Health 2017
Har virkelig ikke arbeid noe med helse å gjøre? – Forskning.no 2017
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport – Uni Research 2016
Protocol for the SEED-trial: Supported employment and preventing early disability – BMC Public Health 2016
Cortisol, Health, and Coping in Patients with Nonspecific Low Back Pain – Applied Psychophysiology and Biofeedback 2016
For syk til å jobbe eller for syk til å la være? – NRK Ytring 2015
Hjertepasienter tar ikke medisiner riktig – Tidsskriftet sykepleien 2015
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1 – Uni Research Helse 2014
Protocol for the effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS): A randomized controlled multicenter trial of IPS versus treatment as usual for patients with moderate to severe mental illness in Norway – BMC Psychiatry 2014
Assessing the role of cognitive behavioral therapy in the management of chronic nonspecific back pain – Journal of Pain Research 2012
Se alle publikasjoner på Cristin