Gå rett til innhold
<
<
Martin

Martin Skagseth

Forsker II

mask@norceresearch.no
+47 56 10 76 55
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker på arbeid, helse og inkludering i arbeidsliv. Min doktorgrad, som jeg planlegger å levere i løpet av sommer 2020, handler om forskjellige intervensjoner gjennomført ved et arbeidsrettet rehabiliteringssenter hvor jeg jobbet som kliniker fra 2010-2016. Dette innebærer blant annet å måle effekten av en fysisk aktivitets intervensjon og en arbeidsplassintervensjon på tilbakeføring i arbeid etter langtidssykemelding. Andre temaer som belyses er forskjellige sammenhengsanalyser samt self-efficacy og relasjon til retur til arbeid.

Jeg er sterkt engasjert i å forske på hvordan flest mulig kan få en fot innenfor arbeidslivet og bli der.

Forskningsgruppe

Skagseth er en del av forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Gruppen søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse

Martin Skagseth

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Arbeid, helse og inkludering

Mer info om Martin

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter