Gå rett til innhold
<
<
Oda

Oda Marie Heimli

Stipendiat

odah@norceresearch.no
+47 56 10 72 86
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er doktorgradsstipendiat i barnevern i forskningsgruppen ‘PACT - Pathways to Active Citizenship’ ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest. Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk og en mastergrad i barnevern. Mine forskningsinteresser inkluderer barnevern, utsatte grupper i samfunnet og barne- og ungdomspsykologi.

Mitt prosjekt
Tittel på mitt prosjekt er resiliens, helserelatert livskvalitet og utdanningsdeltakelse blant enslige mindreårige flyktninger. Disse temaene vil belyses gjennom følgende artikler:

Artikkel 1: Beskyttende faktorer assosiert med resiliens blant enslige mindreårige flyktninger.
Artikkel 2: Helserelatert livskvalitet for enslige mindreårige flyktninger.
Artikkel 3: Utdanningsdeltakelse blant enslige mindreårige flyktninger under tiltak fra barnevernet


Jeg vil benytte data fra studien ‘Veien til Selvstendighet’ (https://www.norceresearch.no/p...) i artikkel 1 og 2, mens jeg i 3. artikkel vil benytte registerdata fra Nasjonal utdanningsdatabase. Jeg vil i tillegg benytte data fra ‘ung@hordaland’ (https://www.norceresearch.no/p...) til kontrollgruppe i artikkel 1.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Veiledere: Kristin Gärtner Askeland, Ingrid Kvestad og Tormod Bøe

Oda Marie Heimli

Mer info om Oda

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter