Gå rett til innhold
<
<
Kristin Gärtner Askeland

Kristin Gärtner Askeland

Forsker II

kras@norceresearch.no
+47 56 10 72 05
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er psykolog og forsker II ved Regionalt senter for barn og unges psykiske helse, RKBU Vest. Overordnet handler arbeidet mitt om psykisk helse og resiliens hos utsatte grupper og sammenhengen mellom psykisk helse og skolefungering.

Jeg har doktorgrad fra Universitetet i Bergen der jeg undersøkte psykisk helse og resiliens blant internasjonalt adoptert ungdom. Jeg har de siste årene vært spesielt opptatt av skolefungering; hvordan det påvirkes av psykisk helse og hvilke beskyttende faktorer som kan støtte opp under positiv utvikling. I postdoc prosjektet ‘Skolefrafall – risiko og beskyttelse’ har jeg sett nærmere på sammenhengen mellom depresjonssymptomer i ungdomstiden og frafall fra videregående, samt hvilke faktorer som kan fremme gjennomføring blant elever som har depresjonssymptomer. Jeg jobber også med skolefravær, både i forskning og mer praktiske samarbeidsprosjekt med ulike kommuner. Jeg er med i en nasjonal prosjektgruppe som prøver ut tiltaket Back2School for barn og unge med høyt skolefravær i en landsomfattende pilotstudie. Jeg er også involvert i folkehelseprosjektet VerdSett i Bjørnafjorden kommune der et av hovedmålene er å øke tilstedeværelse på skolen og forebygge utenforskap.

Som forsker har jeg erfaring med bruk av store epidemiologiske undersøkelser koblet mot registerdata, spesielt undersøkelsen ung@hordaland og nasjonal utdanningsdatabase. Jeg er prosjektleder for det NFR-finansierte prosjektet ‘Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience, and Children's Outcomes’ som er et samarbeid mellom NORCE Helse og Samfunn, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Universitetet i Miami. Jeg leder også arbeidspakken som omhandler enslige mindreårige flykninger i prosjektet ‘PACT – Pathways to Active Citizenship’.

Kristin Gärtner Askeland

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Ungt utenforskap

Mer info om Kristin Gärtner Askeland

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Mental health problems and suicidal behavior from adolescence to young adulthood in college: linking two population-based studies – European Child and Adolescent Psychiatry 2023
Negative Life Events, Protective Factors, and Substance-Related Problems: A Study of Resilience in Adolescence – Substance Use & Misuse 2023
Back 2 School - Våger vi å la være? – Dagsavisen 2022
The Importance of Perceived Discrimination and Pre-Adoption Risk for Mental Health Problems among Young Adult Internationally Adopted Students in Norway – Adoption Quarterly 2022
Association of Depressive Symptoms in Late Adolescence and School Dropout – School Mental Health 2022
Substance-Related Problems in Adolescents with ADHD-Diagnoses: The Importance of Self-Reported Conduct Problems – Journal of Attention Disorders 2022
Joint Physical Custody and Academic Achievement Among Youth: A Population-Based Study With Registry Linkage – Journal of Family Psychology 2022
Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi? – Forskersonen.no 2022
Childhood maltreatment and sleep in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis – Sleep Medicine Reviews 2022
Do Parental Education-Related Inequality Matter in Child and Adolescent Utilization of Mental Health Services: Results From a Norwegian Register Linkage Study – Health Services Insights (HSI Journal) 2021
Sleep patterns and insomnia among adolescents receiving child welfare services: A population-based study – Sleep Health 2021
Her er en bekymrings­melding på skolens vegne – Stavanger Aftenblad 2021
Mental health, adverse life events and health service use among Norwegian youth in the child welfare system: Results from a population-based study – Child & Family Social Work 2021
Smoking and snus use among Norwegian students: Demographic, personality and substance use characteristics – Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2021
The association between symptoms of depression and school absence in a population-based study of late adolescents – Frontiers in Psychology 2020
Life events and adolescent depressive symptoms: Protective factors associated with resilience – PLOS ONE 2020
Sleep patterns and insomnia among internationally adopted adolescents – Sleep Health 2020
Substance-related problems among adolescents in child welfare services: A comparison between individuals receiving in-home services and those in foster care – Children and Youth Services Review 2020
Sleep among youths in foster care: Associations with potentially traumatic events, PTSD and mental health – Child & Family Social Work 2020
Divorce and adolescent academic achievement: Heterogeneity in the associations by parental education – PLOS ONE 2020
Alcohol consumption, life satisfaction and mental health among Norwegian college and university students – Addictive Behaviors Reports 2019
Risky drinking among Norwegian students: Associations with participation in the introductory week, academic performance and alcohol-related attitudes – Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2019
Bullying Involvement in Adolescence: Implications for Sleep, Mental Health, and Academic Outcomes – Journal of Interpersonal Violence 2019
Factor Structure and Psychometric Properties of the Resilience Scale for Adolescents (READ) – Assessment (ASM) 2019
Alcohol and drug use among internationally adopted adolescents: Results from a Norwegian population-based study – American Journal of Orthopsychiatry 2017
Elever med høyt fravær -hvem snakker de med? – PsykOpp Nytt 2016
The Norwegian student introductory week: who takes part, and is participation associated with better social integration and satisfaction among students? – European Journal of Higher Education 2016
Mental health in internationally adopted adolescents: a meta-analysis – Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2016
Risky drinking among Norwegian students: associations with participation in the introductory week, academic performance and alcohol-related attitudes – Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2016
Sleep and academic performance in later adolescence: results from a large population-based study – Journal of Sleep Research 2016
Mental health problems and resilience in international adoptees: results from a population-based study of Norwegian adolescents aged 16-19 years – Journal of Adolescence 2015
Adolescent school absenteeism and service use in a population-based study – BMC Public Health 2015
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale for Adolescents (READ) – PsykTestBarn 2015
Adopterte barn, ungdom og voksne : en kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester – Nasjonalt folkehelseinstitutt 2013
Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv – Nasjonalt folkehelseinstitutt 2013
Se alle publikasjoner på Cristin