Gå rett til innhold
<
<
Karin

Karin Monstad

Forsker I

kamo@norceresearch.no
+47 56 10 76 25
+47 472 56 614
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Karin Monstad er ein samfunnsøkonom som arbeider med empirisk forsking. Ho er særleg interessert i forskingsspørsmål som gjeld arbeidsdeltaking, helse, helsetenester og bruk av trygdeytingar. I analysen brukar ho kvantitative metodar og registerdata. Ho har også brei erfaring frå tverrfagleg forsking.

Karin Monstad

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Karin

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial – BMC Public Health 2022
Continuity of care, measurement and association with hospital admission and mortality: A registry-based longitudinal cohort study – BMJ Open 2021
Consequences of drop-out from upper secondary education – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS) – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Regular employment for people with mental illness – An evaluation of the individual placement and support programme – Social Science and Medicine 2021
Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. – Søkelys på arbeidslivet 2020
How does the type of remuneration affect physician behavior? – American Journal of Health Economics 2020
Health effects of reduced workload for older employees – Health Economics 2020
Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand? – Universitetet i Bergen 2019
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? – Journal of Health Economics 2019
A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness – Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019
Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport. – Uni Research Helse 2018
Health effects of reduced workload for older employees – Uni Research Rokkansenteret 2018
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service – Uni Research Rokkansenteret 2018
Vacation, absenteeism and health – Evidence from a Norwegian change in Policy – Universitetet i Bergen 2018
New episodes of musculoskeletal conditions among employed people in Norway, sickness certification and return to work: A multiregister-based cohort study from primary care – BMJ Open 2018
Socio-economic status and physicians' treatment decisions – Health Economics 2018
The causal effect of workload on the labour supply of older employees – Universitetet i Bergen 2017
Do treatment decisions depend on physicians' financial incentives? – Journal of Public Economics 2017
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? – Uni research 2017
Family Matters? The Importance of Relatives for Frail Elders’ Mortality and Hospital Readmission – Journal of Population Ageing 2017
Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway – BMC Public Health 2017
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport – Uni Research 2016
Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport. – Uni Research 2016
Evaluering av kommunal medfinansiering – Tidsskrift for omsorgsforskning 2016
Mortalitet og reinnlegging – samanhengen med pårøranderessursar blant eldre pasientar. – Tidsskrift for omsorgsforskning 2016
Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. – Samfunnsøkonomen 2016
GP consultations for common mental disorders and subsequent sickness certification: register-based study of the employed population in Norway – Family Practice 2016
Evaluering av kommunal medfinansiering. – Uni Research Rokkansenteret 2015
Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children. – Uni Research Rokkansenteret 2015
Innsatsstyrt finansiering og sjukefråvær på norske sjukehus – Tidsskrift for velferdsforskning 2015
Worried sick? Worker responses to a financial shock – Labour Economics 2015
Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives? – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH 2015
Socioeconomic Status and Physicians’Treatment Decisions. – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole 2015
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1 – Uni Research Helse 2014
Protocol for the effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS): A randomized controlled multicenter trial of IPS versus treatment as usual for patients with moderate to severe mental illness in Norway – BMC Psychiatry 2014
Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV) – Institutt for økonomi 2014
Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis – Health Economics 2014
Worried sick? Worker Responses to a Financial Shock – Uni Rokkansenteret, notatserie 2013
Worried sick? Worker responses to organizational turmoil – Universitetet i Bergen 2012
Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil – Uni Rokkansenteret 2011
Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care – International Journal for Equity in Health 2011
Is teenage motherhood contagious? Evidence from a Natural Experiment – NHH Dept. of Economics 2011
Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis – Universitetet i Oslo 2010
Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn – 2009
Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment – The Scandinavian Journal of Economics 2008
Education and fertility: evidence from a natural experiment – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH 2008
Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment – The Scandinavian Journal of Economics 2008
Låg fertilitet blant dei høgt utdanna: Teoretiske forklaringar og internasjonal empiri – Samfunnsøkonomen 2008
Equity in the use of physician visits in Norway - Changing patterns over time? – HEB Health Economics Bergen Working Paper , nr 11/08 2008
Se alle publikasjoner på Cristin