Gå rett til innhold
<
<
Tor

Tor Helge Holmås

Forsker I

toho@norceresearch.no
+47 56 10 76 12
+47 959 42 997
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tor Helge Holmås

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Tor

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Valgdeltakelse, forhåndsstemmegivning og familiens betydning for politisk deltakelse – 2023
Hvilke forhold påvirker om en henvisning til BUP avvises? – Tidsskrift for velferdsforskning 2023
Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions – Universitetet i Oslo 2022
What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial – BMC Public Health 2022
Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hvilke faktorer påvirker bruken av ordningen med fritt behandlingsvalg? – Samfunnsøkonomen 2021
Continuity of care, measurement and association with hospital admission and mortality: A registry-based longitudinal cohort study – BMJ Open 2021
Evaluering av fritt behandlingsvalg – Universitetet i Oslo 2021
Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? – 2021
Regular employment for people with mental illness – An evaluation of the individual placement and support programme – Social Science and Medicine 2021
Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. – Søkelys på arbeidslivet 2020
How does the type of remuneration affect physician behavior? – American Journal of Health Economics 2020
Health effects of reduced workload for older employees – Health Economics 2020
Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand? – Universitetet i Bergen 2019
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? – Journal of Health Economics 2019
Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport. – Uni Research Helse 2018
Health effects of reduced workload for older employees – Uni Research Rokkansenteret 2018
Health, life expectancy and pension reform – Universitetet i Bergen 2018
The Effects of Health Shocks to the Elderly on Children's Labor Supply. – Uni Research Rokkansenteret 2018
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service – Uni Research Rokkansenteret 2018
New episodes of musculoskeletal conditions among employed people in Norway, sickness certification and return to work: A multiregister-based cohort study from primary care – BMJ Open 2018
Socio-economic status and physicians' treatment decisions – Health Economics 2018
The causal effect of workload on the labour supply of older employees – Universitetet i Bergen 2017
Do treatment decisions depend on physicians' financial incentives? – Journal of Public Economics 2017
Spousal responses to health shocks - effects on labour supply and social insurance – Universitetet i Bergen 2017
How GPs influence sickness absence: Using random assignment in emergency centers as a natural experiment – Uni Research 2017
The Effect of Retirement on Health Outcomes – Universitetet i Bergen 2017
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? – Uni research 2017
Effects of Air Pollution on Health and Health Care Consumption – Universitetet i Oslo 2017
Family Matters? The Importance of Relatives for Frail Elders’ Mortality and Hospital Readmission – Journal of Population Ageing 2017
Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway – BMC Public Health 2017
Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport. – Uni Research 2016
Evaluering av kommunal medfinansiering – Tidsskrift for omsorgsforskning 2016
Mortalitet og reinnlegging – samanhengen med pårøranderessursar blant eldre pasientar. – Tidsskrift for omsorgsforskning 2016
Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. – Samfunnsøkonomen 2016
Spousal responses to health shocks – Working paper 2016
GP consultations for common mental disorders and subsequent sickness certification: register-based study of the employed population in Norway – Family Practice 2016
Evaluering av kommunal medfinansiering. – Uni Research Rokkansenteret 2015
Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children. – Uni Research Rokkansenteret 2015
Price regulation and parallel imports of pharmaceuticals – Journal of Public Economics 2015
Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives? – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH 2015
Socioeconomic Status and Physicians’Treatment Decisions. – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole 2015
Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited – Social Science and Medicine 2015
Fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene – Samfunnsøkonomen 2014
Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV) – Institutt for økonomi 2014
Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited – Institutt for økonomi 2014
Sickness absence among immigrants in Norway: Does occupational disparity matter? – European Sociological Review 2014
Price Regulation and Parallel Imports of Pharmaceuticals – Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole 2014
Interdependency between social care and hospital care: the case of hospital length of stay – European Journal of Public Health 2013
Wages and work conditions as determinants for physicians’ work decisions – Applied Economics 2013
Between two beds: inappropriately delayed discharges from hospitals – International Journal of Health Care Finance and Economics 2013
The impact of different prioritisation policies on waiting times: Case studies of Norway and Scotland – Social Science and Medicine 2013
Diffusion of pharmaceuticals: cross-country evidence of anti-TNF drugs – European Journal of Health Economics 2013
Margins and market shares: Pharmacy incentives for generic substitution – European Economic Review 2013
Diffusion of Pharmaceuticals: Cross-Country Evidence of Anti-TNF drugs – Department of Economics, Norwegian School of Economics 2013
Lifestyle and future need for social care – Uni Rokkansenteret 2012
Veier til gradert eller full uførepensjon – Institutt for økonomi 2012
Monitoring prioritization in the public health care sector by use of medical guidelines: the case of Norway – Health Economics 2011
Reference pricing, competition, and pharmaceutical expenditures: theory and evidence from a natural experiment – Journal of Public Economics 2011
Prisene på legemidler. Norge er blant de billigste landene i Europa – Bergens Tidende 2011
Margins and market shares: pharmacy incentives for generic substitution – Institutt for samfunnsøkonomi, NHH 2010
Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis – Department of Economics 2010
Does monetary punishment crowd out pro-social motivation? A natural experiment on hospital length of stay – Journal of Economic Behavior and Organization 2010
Does variation in general practitioner (GP) practice matter for the length of sick leave? A multilevel analysis based on Norwegian GP-patient data – Social Science and Medicine 2010
Prioritization and patients' rights: Analysing the effect of a reform in the Norwegian hospital sector – Social Science and Medicine 2010
Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? – European Economic Review 2009
Prioritering i helsesektoren – 2009
Prioritering i helsesektoren – 2009
Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? – European Economic Review 2009
Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? – European Economic Review 2009
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt