Gå rett til innhold
<
<
Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

I dette prosjektet skal vi undersøke motiver for deltakelse i frivillige organisasjoner blant barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i Norge. Vi skal undersøke hvordan organisasjoner arbeider med mangfoldig rekruttering og inkludering og vi skal undersøke myndigheters inkluderingsarbeid og samarbeid med organisasjonslivet.

I prosjektet vil vi undersøke problemstillingene empirisk på tre nivå: individnivå, organisasjonsnivå og myndighetsnivå, ved bruk av både kvalitative og kvantitative data fra ulike kilder.

Vi vil i hovedsak kombinere ulike typer intervjuundersøkelser med spørreundersøkelser.

De empiriske analysene på de ulike nivåene (individ, organisasjon, myndighet) sett i sammenheng med tidligere forskning, vil danne grunnlaget for våre forslag til tiltak og metoder i arbeidet med å øke mangfoldig rekruttering og inkludering i organisasjonslivet.

Kontaktperson

Ivar Eimhjellen

Forsker II - Bergen

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Prosjektfakta

Navn

Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

Status

CONCLUDED

Periode

06.03.23 - 30.11.23

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Katrine Mayora Synnes
Vibeke Wøien Hansen

Samarbeidspartnere

Institutt for samfunnsforskning
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev