Gå rett til innhold
<
<
LIME: visualisering, tolkning og presentasjon av 3D virtuelle geovitenskapelige modeller

LIME: visualisering, tolkning og presentasjon av 3D virtuelle geovitenskapelige modeller

LIME er en desktop programvare som har som formål å analysere, visualisere eller presentere 3D-modeller som vanligvis blir samlet inn ved bruk av lidar-skanning, fotogrammetri eller andre optiske fjernmålingsmetoder. Programvaren støtter vanlige filformater for 3D-modeller, og kan håndtere veldig store og detaljerte modeller ved å dele dem opp i mindre seksjoner og benytte en «out-of-core-rendering» algoritme for gjengivelse på skjerm. LIME har et enkelt brukergrensesnitt som er tilpasset forskere og profesjonelle brukere i geovitenskap med behov for å hente ut kvantitative og kvalitative resultater fra sine 3D-data. Visualiseringsinnstillingene kan endres dynamisk for å framheve orientering i terrengmodeller inkludert fall/helning og fall retning/utseende. Det er enkelt å kartlegge 3D-linjer, punkter, orienteringsflater og paneler, eller drapere over andre 2D-data som ett nytt lag på 3D-modellen. LIME kan sette sammen forskjellige GIS data (høydemodeller, georeferert bilder/kart osv.), geofysiske seksjoner, felt data (sedimentær logs, bilder, undergrunns data) og bilde fra andre optiske sensorer (multi/hyperspektrale eller termale bilder). Basert på disse varierte dataene kan LIME brukes til å lage 3D-presentasjoner, opplærings- og kursmateriell, samt virtuelle ekskursjoner ved hjelp av de innebygde presentasjonsverktøyene.

, Samvisualisering og tolkning ved bruk av LIME. Med klokken fra øverst til venstre: kartlegging av bergarter (sandstein kanaler) på en 3D-blotningsmodell; visualisering av strøk filtrert med fall (Eistradalen, Svalbard; https://v3geo.com/model/371); LIME brukergrensesnitt og kartlegging resultater; 3D blotningsmodell integrert med bakkebasert radar tverrsnitt (en radar tverrsnitt prosjektert på modellen)., Figure7, ,

Samvisualisering og tolkning ved bruk av LIME. Med klokken fra øverst til venstre: kartlegging av bergarter (sandstein kanaler) på en 3D-blotningsmodell; visualisering av strøk filtrert med fall (Eistradalen, Svalbard; https://v3geo.com/model/371); LIME brukergrensesnitt og kartlegging resultater; 3D blotningsmodell integrert med bakkebasert radar tverrsnitt (en radar tverrsnitt prosjektert på modellen).

Kontaktperson:

Simon John Buckley

Forsker I - Bergen
sibu@norceresearch.no
+47 56 10 71 07