Gå rett til innhold
<
<
Ketil

Ketil Djurhuus

Forskningsleder Subsurface Energy Solutions

kedj@norceresearch.no
+47 56 10 71 09
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg leder Lab for bærekraftig energi i NORCE Energi og teknologi. Vi er en tverrfaglig forskningsgruppe lokalisert i Bergen som jobber med forskning og modellering med utgangspunkt i laboratorieforsøk. Vårt hovedfokus er på undergrunnsprosesser og hvordan bedre forståelse av disse kan redusere fotavtrykket ved produksjon av olje og gass og muliggjøre gjenbruk av gamle reservoarer for mellomlagring av hydrogen eller permanent lagring av CO2. Kjernekompetansen og de eksperimentelle metodene og analyseteknikkene vi bruker kan også benyttes på mange andre områder.

Selv har jeg bakgrunn fra fysikalsk kjemi på Universitetet i Bergen, der jeg tok hovedfag i overflate- og kolloidkjemi og doktorgrad på dynamisk NMR og poreskalaegenskaper. Jeg har siden fullført doktorgrad jobbet mye med problemstillinger rundt økt oljeutvinning og kjemiske løsninger på dette, særlig bruk av polymerer og surfaktanter. Jeg er opptatt av koblingen mellom strømningsfysikk, bulk og overflateprosesser, balansen mellom likevektsreaksjoner og kinetikk og hvordan samspillet kan optimaliseres for trygg og effektiv undergrunnslagring av CO2 og hydrogen.

Ved siden av forskningen har jeg også i to perioder undervist ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen, først i fysikalsk kjemi med fokus på statistisk termodynamikk og siden i reservoarteknologi med hovedfokus på utvinningsmetoder for norsk sokkel.

Ketil Djurhuus

Divisjon

Energi og Teknologi

Forskningstema

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse
Hydrogen
IOR

Forskergrupper

Subsurface Energy Solutions

Mer info om Ketil

Se profil i Cristin

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter