<
<
Anton Shchipanov

Anton Shchipanov

Sjefsforsker

ansh@norceresearch.no
+47 51 87 51 50
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Anton Shchipanov

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse

Forskergrupper

Undergrunnskarakterisering, simulering og geomatikk

Mer info om Anton Shchipanov

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter