Gå rett til innhold
<
<
CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse

CCS / CCUS: Karbonlagring og utnyttelse

Gjør storskala implementering av CCS- og CCUS-teknologi mulig

Energiintensiv industri, som sementproduksjon, stålproduksjon og avfallshåndtering, står for store utslipp av klimagassen karbondioksid CO2. Med karbonfangst- og lagring (CCS) av CO2 kan denne typen industri kutte sine utslipp. CSS kan også brukes i energiproduksjon, for å produsere ren energi fra fossilt brensel eller for å produsere karbonnegativ energi fra biodrivstoff.

NORCE jobber for å løse tekniske, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer gjennom vår forskning. Vi samarbeider med andre aktører fra akademia og industri, og er en del av et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Hos oss bruker erfarne forskere toppmoderne infrastruktur for å løse utfordringene med CCS/CCUS. Dette inkluderer laboratorier, spesialisert programvare og målrettet arbeidsflyt for beslutningstakere.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss. Vi bidrar gjerne med vår ekspertise og kompetanse.

Kontaktperson
Sarah Eileen Gasda

Computational Geosciences and Modelling Forskningsleder Computational Geosciences and Modelling - Bergen

sgas@norceresearch.no
+47 56 10 71 14
+47 905 08 106

  • NORCE har dedikert eksperimentell forskning på reservoarprosesser, CO2 injektivitet og vi øker stadig vår forståelse av lagringsmekanismer for CO2.
  • NORCE utvikler ny simuleringsteknologi for CO2-lagring. Vi har bidratt til å utvikle reservoarsimulatoren Open Porous Media (OPM) Flow, som øker hastigheten for implementering av storskala lagring av CO2 under havbunnen på norsk sokkel.
  • NORCE har sterke miljøer for sensorteknologi og miljøovervåking. NORCE forsker på løsninger for overvåkning av selve lagringsreservoarene, overvåkning av selve havbunnen og vannsøylen i nærheten av reservoarene.
  • NORCE jobber for å finne gode løsninger for petroleumsindustrien med tanke på nedstengning av gamle olje- og gassbrønner der sjansen for lekkasje av CO2 kan være stor.
  • NORCE forsker også på hvordan man kan bruke CO2 som en ressurs. NORCE er med i algepiloten på Mongstad og i Horizon Europe prosjektet PYROCO2 som jobber med produksjon av miljøvennlig aceton fra industriell CO2 og fornybar H2.
  • NORCE fokuserer på sosial aksept av og bevissthet rundt karbonfangst- og lagring.

Relaterte forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Testsentre og laboratorier