<
<
CCS / CCUS: Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

CCS / CCUS: Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

CO2 kan fanges som del av energi- eller industriproduksjonen og lagres og brukes i nye produkter/tjenester

CO2 er en av de drivhusgassene som bidrar sterkest til den globale oppvarmingen. Store mengder CO2 slippes ut i atmosfæren, både fra den tradisjonelle olje- og gassproduksjonen og fra den tradisjonelle prosessindustrien.

Å få redusert utslippene av CO2 vil derfor være et viktig bidrag for å bremse oppvarmingen. Dette kan gjøres ved at CO2 «fanges» som del av energi- eller industriproduksjonen. Gassen lagres så på en slik måte at den ikke slipper ut i atmosfæren. CO2 kan også brukes i nye produkter/tjenester.

For å komme dit trenger vi teknologi for å fange CO2, teknologi for lagring og overvåking av CO2, og metoder for transport av CO2 fra der den blir produsert til der den skal bli lagret.

I NORCE utnytter vi vår sterke kompetanse på geologi og reservoarteknologi i arbeidet med å finne trygge og langsiktige løsninger for lagring av CO2 under havbunnen.

Kontaktperson
Sarah Eileen Gasda

Computational Geosciences and Modelling Forskningsleder Computational Geosciences and Modelling - Bergen

sgas@norceresearch.no
+47 56 10 71 14
+47 905 08 106

  • NORCE utvikler ny teknologi for CO2-lagring. Vi har utviklet reservoarsimulatoren OPM Flow som skal bidra til å få fart på storskala lagring av CO₂ under bakken på norsk sokkel.
  • NORCE har sterke miljøer for sensorteknologi og miljøovervåking. NORCE forsker på løsninger for overvåkning av selve lagringsreservoarene, overvåkningen av sjøbunnen og av vannsøylen i nærheten av reservoarene. Vi utvikler også teknologi for overvåkning av rør som transporterer gassen.
  • NORCE arbeider med å finne gode løsninger for petroleumsindustrien med tanke på nedstengning av gamle olje og gassbrønner der sjansen for lekkasje av CO2 kan være ganske stor.
  • NORCE forsker også på hvordan man kan utnytte CO2 som en ressurs. NORCE er med i Algepiloten på Mongstad hvor vi utnytter fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr.
Relaterte forskergrupper
Forskergrupper
Forskergrupper
Relaterte prosjekter
Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Aktuelt

NORCE på ONS 2022

Aktuelt

NORCE kjøper gassanlegg i Risavika - etablerer nasjonalt senter for gassfermentering og karbonforvaltning