Gå rett til innhold
<
<
AutoWell - Automated Well Monitoring and Control

AutoWell - Automated Well Monitoring and Control

Mange bransjer, for eksempel olje og gass, CO2 -lagring, geotermisk eller energilagring, bruker brønner, ikke bare for injeksjon og produksjon, men også for overvåking for å sikre kvaliteten og sikkerheten i prosessene som foregår i reservoarene i undergrunnen.

Mulighetene for å hente ut data fra brønnene, slik som strømmingsrater, trykk, temperatur etc., er blitt kraftig forbedret de seneste årene. Signalene kan nå måles med høy presisjon og lagres i nærmest ubegrensede mengder. Det som ikke har utviklet seg tilsvarende er mulighetene til å effektivt analysere og tolke disse dataene slik at informasjonen som ligger der blir synlig og kan utnyttes til overvåkning og styre brønnene på den mest hensiktsmessige måten.

Fram til nå har slike analyser hovedsakelig blitt gjort manuelt, noe som er både tid og arbeidskrevende, og gjerne medfører at viktig informasjon blir oversett, eller kommer for sent. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle metoder, modeller og algoritmer for å effektivt håndtere disse store datamengdene, fjerne støy, og gjenkjenne mønstre som kan inneholde nyttig informasjon. Potensielt nyttige data vil bli ført videre til avanserte tolknings-systemer som kan trekke ut slik informasjon ved å kombinere tradisjonelle analysemetoder (analytiske og numeriske modeller) med mer data-baserte tilnærminger som maskin-læring og stor-data analyser.

Målet er en automatisert prosess der datastrømmen behandles kontinuerlig. På denne måten kan unormal oppførsel, for eksempel lekkasjer, oppdages tidlig, og viktig informasjon om brønn- og reservoarforhold kan raskt nå beslutningstakere.

Utfallet av dette prosjektet kan ha stor betydning, ikke bare for kostnadene med og resultatene av den aktuelle undergrunns-aktiviteten, men også for miljø og klima gjennom mindre forurensing, bedre energiutnyttelse og lavere utslipp av klimagasser.

Kontaktperson

Anton Shchipanov

Sjefsforsker - Stavanger

ansh@norceresearch.no
+47 51 87 51 50

Prosjektfakta

Navn

AutoWell - Automated Well Monitoring and Control

Status

Aktiv

Periode

01.09.21 - 31.03.25

Sted

Stavanger

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev