<
<
Alexey Khrulenko

Alexey Khrulenko

Seniorforsker

alkh@norceresearch.no
+47 51 87 52 74
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Alexey Khrulenko

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Undergrunnskarakterisering, simulering og geomatikk

Mer info om Alexey Khrulenko

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter