<
<
Walter H Wheeler

Walter H Wheeler

Seniorforsker

wawh@norceresearch.no
+47 56 10 71 49
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Walter H Wheeler

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Energisystemer

Forskergrupper

Undergrunnskarakterisering, simulering og geomatikk

Mer info om Walter H Wheeler

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter