IOR

Sist oppdatert: 23. nov. 2020

Med forbedret oljeutvinning (IOR) har NORCE som mål å:

Forbedre oljeutvinningen for både sandstein- og karbonatreservoarer.

Vår visjon er å forstå det fysiske og kjemiske samspillet mellom olje, gass, vann og stein i reservoarer gjennom numeriske modeller og kjerneflomforsøk, der det endelige målet er å evaluere, anbefale og teste strategier for utvidet oljeutvinning (EOR) for klientene våre, samt bistå under gjennomføring. Forskningen har ført til inngående forståelse av fysiske og kjemiske prosesser og har resultert i vellykkede felttester. I det siste har det vært fokusert på metoder for å forbedre oljeutvinningen ved å optimalisere vannkjemi. Vi har undersøkt effekten av sammensetningen av salt i vannet på de fysiske parametrene og virkningen på utvinningsmekanismer.

Forbedre håndtering av reservoarer ved å utvikle metoder for å maksimere utvinningen av hydrokarboner.

Bedre beskrivelse av oljereservoarer, vurdering av reservoarparametre ved assimilering av produksjonsdata, bedre simuleringsverktøy, produksjonsoptimalisering og brønnkontroll er aktuelle forskningsområder. Vi fokuserer særlig på rask oppdatering av reservoarmodeller ved bruk av ensemble-Kalman-filter (EnKF) og andre ensemble-baserte metoder. Bruken av ensemble-Kalman-filter for oppdatering av simuleringsmodeller for reservoarer ble initiert av IRIS (tidligere RF-Rogalandsforskning) i 2001. Denne tilnærmingen har blitt møtt med stor interesse fra både industri og akademia, med et økende antall publikasjoner. Forskningen vår gjennomføres i nært samarbeid med bransjepartnere, og vi gjør det vi kan for å validere verktøyene våre på virkelige tilfeller ute i felten.

Styrke oljeutvinning i nært samarbeid med både universiteter og oljeselskaper.

Forskningen foregår på pore-, kjerne- og reservoarnivåer, og omfatter både eksperimentelle tilnærminger og modelltilnærminger. I NORCE sine laboratoriefasiliteter tilbys det høykvalitetsmålinger ved ønskede forhold, inkludert reservoarer under høyt trykk og høye temperaturforhold, ved bruk av virkelige reservoarvæsker. Laboratorieresultatene er utformet ved hjelp av både interne programvareprototyper og kommersielle modeller/simulatorer, der målsettingen er å identifisere mekanismer som bidrar til økt oljeutvinning. Vår erfaring og kunnskap er viktig når vi bistår oljeselskapene i å utføre feltpiloter. Viktige EOR R&D-områder inkluderer:

Prosjekter

Aktuelt