Gå rett til innhold
<
<
Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Smarte maskiner

Kunstig Intelligens (KI) refererer til maskiners evne til å utføre komplekse funksjoner basert på vurderinger og overveide beslutninger og der menneskelig intelligens og ekspertise har tidligere vært avgjørende for å løse oppgaven. Typiske problemer som forskning på KI omfatter er kunnskapsrepresentasjon, planlegging, læring, prosessering av språk, persepsjon og muligheten for å bevege og manipulere objekter.

KI brukt riktig kan også automatisere kompliserte prosesser som involverer store datamengder, minske risikoen for menneskelige feil og gi et solid grunnlag for bedre beslutninger.

NORCE har en bred tverrfaglig ekspertise som er viktig for å se potensialet for bruk av KI, men også for å tilpasse metoder, tilfredsstille de reelle behovene hos brukerne og forutse potensielle problemer som bruk av KI kan medbringe. Vår erfaring med KI dekker et vidt spenn av forsknings- og industriprosjekt.

Kontaktperson
Annette Fagerhaug Stephansen

Digitale systemer Forskningsleder Digitale system - Bergen

anst@norceresearch.no

+47 402 23 815

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Relevante prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter