Gå rett til innhold
<
<
Marie

Marie Bueie Holstad

Sjefsforsker

maho@norceresearch.no
+47 920 54 529
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er Sjefsforsker i gruppen Målevitenskap i NORCE Teknologi. Arbeidsområder er måleteknologi og overvåking generelt, men med særlig vekt på strømningsmåling, kvalitetsmåling, prosessovervåking og sensorer og datainnsamling i sjø. Som sjefsforsker er jeg involvert i generering, gjennomføring og ledelse av prosjekter, samt for sikring av faglig kvalitet.

Jeg har en Dr.Scient. grad fra industriell instrumentering ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Kjernekompetansen er knyttet til nukleære målemetoder, og særlig anvendelse av gammastråling for overvåking av prosesser i ulike typer industri.

Gjennom over 15 år i forskningsgruppen har Holstad ledet, og vært involvert i ledelsen av flere Forskningsrådsprosjekt for kompetansebygging og innovasjon, rekke rene industriprosjekter, samt internasjonale innovasjonsprosjekter. Holstad har i lange perioder også vært tungt involvert i portefølje- og personalledelse.

Holstad har også vesentlig erfaring med industrielle prosesser etter 3,5 år i leverandørindustrien, samt etter deltagelse i GCE Ocean Technology sin fokusgruppe for FoUI, OG21 TG4 sitt strategiarbeid for petroleumsnæringen, og tett samarbeid med industrien gjennom UTF/UTC.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt