Gå rett til innhold
<
<
RE-AIMED: Medisinsk telefonvurdering assistert av kunstig intelligens

RE-AIMED: Medisinsk telefonvurdering assistert av kunstig intelligens

, Foto: Arngeir Berge, RE AIMED prosjektbilde, ,

Foto: Arngeir Berge

Vurdering ved medisinske telefonsentraler brukes i økende grad for å lede befolkningen til riktig helsehjelp på riktig nivå. Telefonoperatørene har et stort ansvar når de velger tiltak på vegne av innringer. For å gjøre gode vurderinger må telefonoperatørene ha riktig og relevant informasjon. Det forutsetter god kommunikasjon med innringer. I dag må operatørene forholde seg til mange forskjellige arbeidsverktøy. Det stjeler oppmerksomhet fra innringer, gir dårlig arbeidsflyt og reduserer kvaliteten på samtalen. I tillegg til andre arbeidsverktøy, brukes beslutningsstøtteverktøy som var ment til å kvalitetssikre vurderingene, men som dessverre ofte påvirker samtalen negativt ved å styre den inn i forhåndsdefinerte spor.

I RE-AIMED skal vi utforske hvordan bruk av kunstig intelligens kan bedre operatørens arbeidsflyt og kommunikasjonen mellom innringer og operatør. Kunstig intelligens kan bruke informasjon om og fra samtalen til å gi operatøren tilpassede spørsmål slik at samtalen får utvikle seg naturlig. Ved å velge spørsmål og svar, kan operatøren dokumentere samtalen, og samtidig få hjelp til å gjenkjenne medisinske mønstre. De færreste vurderingene dreier seg om alvorlig sykdom, men sjeldne og alvorlige tilfeller må oppdages. Sentrale utfordringer i prosjektet er derfor hvordan man kan hindre at den kunstige intelligensen feiltolker eller overser de sjeldne tilfellene, og hvordan man kan sikre et brukerdesign som gir tilstrekkelig informasjon og veiledning, uten å forstyrre operatørens konsentrasjon og samtale med innringer.

Prosjektet vil skape store, standardiserte og detaljkodede datasett som beskriver medisinske vurderingssamtaler. Dette gir mulighet for videre forskning på telefonvurdering, medisinsk beslutningstaking, kommunikasjon og reduksjon av feiltolkninger i maskinlæring.

Prosjektfakta

Navn

RE-AIMED: Medisinsk telefonvurdering assistert av kunstig intelligens

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.20 - 31.03.24

Totalt budsjett

15.975.000 NOK

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Christoph Trattner
Bjørnar Jensen