Gå rett til innhold
<
<
Energy efficient operation of hydrogen powered vessels (HyEff)

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels (HyEff)

For å redusere utslipp av drivhusgasser innen skipsfart kreves nye drivstoff. For kortere distanser kan bruk av batteri fungere, mens på lengre distanser er hydrogen et alternativ. Kostnadene ved bruk av hydrogen er høyere enn ved bruk av dagens drivstoff så det er derfor viktig å gjøre skipsfart ved bruk av hydrogen så billig så mulig.

Prosjektet ønsker å bidra til dette på flere måter. Vi vil videreutvikle et system som gir informasjon om hvordan bølger vil treffe skipet fire til åtte minutter før de faktisk når skipet for å kunne drive skipets motorer mer effektivt. For å gjøre dette må man ta hensyn til både de øyeblikkelige drivstoffskostnadene, men også slitasje på systemet av batterier og brenselceller som et hydrogendrevet skip vil ha. Kan levetiden til batteri og brenselceller økes vil dette over tid kunne gi betydelige innsparinger. Da det er begrenset med erfaring med bruk av brenselceller i skip vil det også være viktig å forstå mekanismene som sliter ut brenselcellene bedre. For å få mer kunnskap om dette ønsker vi å utvikle nye teknikker for å måle slitasje på brenselceller.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE, Corvus Energy AS, SEAM AS, SinOceanic AS, Topeka AS og de to amerikanske universitetene MIT og University of California (Berkeley). De fire norske industriaktørene vil bidra med maritim kompetanse. MIT vil bidra innen bølgeprediksjon. University of California (Berkeley) har spesiell kompetanserettet mot biler drevet av batteri og brenselceller. Resultat som er utviklet for bilindustrien ønsker vi nå å utnytte innen skipsfart.

Dette prosjektet vil være tett koblet til prosjektet "Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility" som er ledet av Corvus Energy, og også forskningssenteret "Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue)" ledet av NORCE.

Kontaktperson

Geir Nævdal

Forsker I - Bergen

gena@norceresearch.no
+47 51 87 56 30

Prosjektfakta

Navn

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels (HyEff)

Status

Aktiv

Periode

15.09.22 - 30.06.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

12.666.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

NORCE, Corvus Energy AS, SEAM AS, SinOceanic AS, Topeka AS, MIT, University of California (Berkeley).
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev