Gå rett til innhold
<
<
Droner og autonome systemer

Droner og autonome systemer

Norges fremste dronemiljø

NORCE er ledende i Norge på dronebasert tjenesteutvikling, regelverk, operasjonskonsept, risikoanalyse og risikovurdering.

Dronemiljøet i NORCE er i hovedsak lokalisert til Tromsø og har en unik kombinasjonen av FoU- og operativ kompetanse. Vi utvikler sensorer og integrerer disse inn i plattformer (våre egne eller kundens). Vi programmerer algoritmer for datanalyse og har systemer for sanntidskontroll, datainnsamling, dataanalyse, datadistribusjon og visualisering.

NORCE har spesiell kompetanse og erfaring fra operasjoner i Arktis/Antarktis. I tillegg har vi muligheter for kombinert bruk av droner og forskningsfly, både på Svalbard og på fastlandet som muliggjør effektiv innhenting av forskningsdata fra store områder.

Kontakt
Stian Andre Solbø

Droner og autonome systemer Forskningsleder Droner og Autonome systemer - Tromsø

ssol@norceresearch.no

+47 975 86 835

Forskningsgruppas kompetanse:

  • Radar hardware
  • Hyperspektral avbildning
  • AI, CV og bildebehandling
  • Georeferering, mosaikkering og 3D-modell
  • Elektronikk og prototypebygging, instrumentering
  • Utvikling av droneplattform
  • Operasjoner, airmanship
  • Felt- og logistikkerfaring

Programvare og instrumentering

Forskerne i NORCE utvikler programvare og tilpasser nyttelasten til ulike behov:

Sensorsystemer - optiske
Optiske kamera, fra UV til IR, har vært primærsensor på de fleste UAV-plattformene siden oppstarten. Anvendelsene spenner vidt, men er i hovedsak knyttet til forskningsaktiviteter innen miljøkartlegging, landmåling, ressursforvaltning osv. Denne teknologien har vært brukt i prosjekter for kartlegging av sjøis og isfjell i forbindelse med maritime operasjoner langt mot nord. NORCE utvikler også maskinlæring for å bruke dronedata til deteksjon av feil og avvik i flyplassers drifts- og sikkerhetsstyring.

Sensorsystemer - radar
UAV Radar-systemutviklingen hos NORCE har primært satt søkelys på applikasjoner relatert til snø og is. En UAV-montert bakkepenetrerende radar har applikasjoner som strekker seg fra klimatologiske studier med behov for snø og is parametere som snødybde, tetthet og stratigrafi over store områder, til deteksjon av begravde objekter eller personer i forbindelse med f.eks. skredsøk.

NORCE utvikler også RPAS teknologi for operasjon under arktiske forhold, og spesielt i forbindelse med operasjon fra båt for kartlegging av havis langt nord. Dette inkluderer problemer knyttet til vær og klima, men også utfordringer knyttet til operasjon fra båt, kommunikasjon, prosessering og deling av data og måling snø og is parametere.

NORCE har hatt flere prosjekter der navigasjonssystemer er involvert enten som primært fokus eller som en del av et større prosjekt. Presis og pålitelig posisjonering har vært et fokus i forskningsgruppen over lengre tid.

Kommunikasjonssystemer

NORCE har flere prosjekter som fokuserer på å forbedre kommunikasjon, navigasjon og identifikasjon for UAV. Dette innebærer både integrering av droneplattformer inn i eksisterende systemer for styring av flytrafikk, og kommunikasjonssystemer med høy båndbredde for sanntidsvisualisering av data.

Vi jobber også med utvikling av dronesystem for frakt av stykkgods mellom fartøy, installasjoner og land. Prosjektet fokuserer på å utvikle en metode for landing på fartøy i bevegelse.

NORCE har installert og testet en rekke optiske bildesensorer på Lufttransport Dornier-flyet stasjonert i Longyearbyen, som en del av SIOS-InfraNor-prosjektet. Flyet er konfigurert til å innhente flyfoto og hyperspektrale fjernmålingsdata i tillegg til den normale transportoperasjonen. NORCE har i tillegg et eget forskningsfly i Tromsø.

Møt forskerteamet

Stian Andre Solbø

Forskningsleder Droner og Autonome systemer - Tromsø
ssol@norceresearch.no

+47 975 86 835

Thomas Johansen

Seniorforsker - Tromsø
thjo@norceresearch.no
+47 56 10 78 42

Nils Håheim-Saers

Overingeniør - Tromsø
niha@norceresearch.no

+47 970 74 340

Fabio Andrade

Forsker - Tromsø
fand@norceresearch.no

Jakop Reistad

Overingeniør - Tromsø
jare@norceresearch.no

+47 400 16 082

Andreas Tøllefsen

Senioringeniør - Tromsø
atol@norceresearch.no

+47 918 61 923

André Kjellstrup

Overingeniør - Tromsø
ankj@norceresearch.no

+47 466 81 795

Tore Riise

Flyoperativ Leder - Tromsø
tore@norceresearch.no

+47 412 30 520

Agnar Sivertsen

Seniorforsker - Tromsø
agsi@norceresearch.no

+47 918 38 463

Rolf-Ole Rydeng Jenssen

Forsker - Tromsø
roje@norceresearch.no
+47 56 10 71 19

Svein Jacobsen

Sjefsforsker - Tromsø
svja@norceresearch.no

Jonas Nordhaug Myhre

Seniorforsker - Tromsø
jonm@norceresearch.no
+47 56 10 78 51

Vilde Gjærum

Forsker III - Tromsø
vigj@norceresearch.no

Sigurd Løkse

Forsker - Tromsø
sigl@norceresearch.no
+47 56 10 78 59

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter