<
<
Senter for Modeling Social Systems

Senter for Modeling Social Systems

Lager virtuelle modeller samfunnsendringer

Center for Modeling Social Systems (CMSS) består av fire NORCE forskere som jobber i våre kontorer i Kristiansand i tillegg til et stort nettverk av norske og internasjonale bidragsytere.

Gruppen har en unik ekspertise innen sosial simuleringved bruk av agent-baserte modellering, spesielt "multi-agent kunstig intelligens modellering".

Gruppen har også ekspertise i andre typer av modelleringer, og statistisk analyse.

Vi er spesielt opptatt av å bruke modelleringene til å analysere kompliserte samfunnsutfordringer. Dette kan for eksempel være kulturelle konflikter, sekularisering, integrasjon av immigranter, migrasjon, klima, polarisering i samfunnsdebatten, feilinformasjon, radikalisering, innovasjon-spredning, mat-systemer, bærekraftig transport, jobb til skole fordeling og policy evaluering.

Kontaktperson
F. LeRon Shults

Forsker I - Kristiansand

lesh@norceresearch.no
+47 56 10 76 62

Møt forskerteamet
Roger Normann

Sjefsforsker - Kristiansand
rono@norceresearch.no

+47 480 10 540

Ivan Puga Gonzalez

Forsker II - Kristiansand
ivpu@norceresearch.no

+47 939 40 232

Ernesto Carrella

Forsker II - Kristiansand
ernc@norceresearch.no
+47 56 10 76 64

Patrycja Antosz

Leder CMSS Centre for Modeling Social Systems - Kristiansand
paan@norceresearch.no
+47 56 10 76 23

Forskningstemaer vi har fokus på

Se alle prosjekter

Aktuelt

Ukraina-krisen: Det vet vi om integrering av flyktninger

Aktuelt

To år med Korona har gitt oss ny verdifull kunnskap