Gå rett til innhold
<
<
Microbial risks associated with hydrogen underground storage in Europe - HyLife

Microbial risks associated with hydrogen underground storage in Europe - HyLife

, , Hy Life logo, ,

For å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren, må vi gå bort fra fossilt brensel til et grønt og bærekraftig samfunn. Hydrogen kan spille en stor rolle i dette, siden det er en universell energibærer og kan brukes til drivstoff for biler eller skip, varme opp bygninger, smelte stål eller lage elektrisitet.

For å sikre at vi har tilgang til hydrogen gjennom året trenger vi fleksible lagringsmuligheter. Men hvor og hvordan kan vi lagre hydrogen?

Underjordisk hydrogenlagring (UHS) gir oss muligheten til å lagre overflødig hydrogen i forskjellige dype geologiske formasjoner. Salthuler, akviferer og utarmete hydrokarbonforekomster (gassreservoarer) kan brukes til denne typen lagring. Der kan hydrogenet ligge i dager, uker eller måneder, til det trengs.

Når det pumpes tilbake, kan det enten brukes direkte eller omdannes til elektrisitet senere.

Lagringsstedene i undergrunnen inneholder imidlertid ofte mikroorganismer og det er noen kjente typer som kan livnære seg på hydrogen og forårsake mange problemer. Vi ønsker å forstå hvilke typer mikrober som utløses av hydrogenlagring, deres vekstatferd og mulig hemming.

I vårt HyLife-prosjekt vil vi prøve, analysere og karakterisere mange ulike potensielle lagringssteder over hele Europa med fokus på de mikrobielle effektene på de forskjellige stedene. Vi håper å finne nøkkelfaktorer for å forstå de mikrobielle risikoene bedre og gjøre sikker og motstandsdyktig UHS mulig.

Kontaktperson

Nicole Dopffel

Seniorforsker - Bergen

nicd@norceresearch.no
+47 56 10 71 51

Biwen An-Stepec

Seniorforsker - Bergen

bian@norceresearch.no
+47 56 10 71 05

Prosjektfakta

Navn

Microbial risks associated with hydrogen underground storage in Europe - HyLife

Status

Aktiv

Periode

01.11.23 - 31.10.26

Sted

Bergen

Prosjektets hjemmeside

https://hylife-cetp.com

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

NTNU, BRGM, Inria, TUL, Isodetect, Geostock

Prosjektet i sosiale medier

Se flere relaterte prosjekter