Mechatronics Innovation Lab

NORCE er medeier i infrastrukturen Mechatronics Innovation Lab i Grimstad, som er et høyteknologisk anlegg for blant annet robotikk, HPC og 3D-utskrift.

Mil lab teknologi og utstyr2
Mechatronics Innovation Lab har ca 60 ulike teknologier som kan leies for å teste løsninger, enten i sentret eller ute i din bedrift. Foto: MIL.

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

Laben tilbyr både oppstartsbedrifter og etablert industri tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi. Universitetet i Agder og NORCE er hovedeiere i testsenteret som er ca 2000 m2, og ligger i Grimstad i Agder.

I tillegg til prosjekthotell med kontor- og fellesarealer, har testsenteret fasiliteter for følgende teknologier:


Robotikk og autonome farkoster
3D-print og 3D-scanning
Simulering
Trykksystemer i væske
Elektrisitet
Belastning - trykk og strekk
Kraft og tryTrykk og strekk
Tilstandsovervåkning og sensorikk
Instrumentering
Klimakammer
Mekanisk verksted
Maskinpark for materialtesting
Løfteutstyr
Datainfrastruktur til AI og dyplæring
AR og VR-teknologi

Kontakt Mechatronics Innovation Lab