Gå rett til innhold
<
<
Nora

Nora Stray

Forskningsleder Modelling and Simulation

nost@norceresearch.no
+47 403 24 165
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Jeg er forskningsleder for gruppen modellering og simulering. Det jeg liker best med å jobbe i NORCE er tverrfagligheten i organisasjonen og at det er lett å jobbe sammen med forskere fra andre fagfelt. Tverrfaglig samarbeid gir mulighet å se forskningsgruppens spisskompetanse i et større helhetlig 360 graders-perspektiv.

Jeg har doktorgrad fra NTNU (Norge Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet) innen atmosfærefysikk fra 2015 og en master grad fra samme sted fra 2010. I tillegg fullførtejeg et 5-årig studieløp i fysikk ved Teknisk Universitet i Munchen i 2010. Jeg ble ansatt i Teknova, senere NORCE, i 2011 og har siden da jobbet med modelleringsprosjekter mot hovedsakelig metallurgisk prosessindustri, leverandørindustrien for olje og gass-sektoren og energisystemer.

Faggruppens forskere jobber akademisk og industrinært og bruker modellering i mange fasetter til å forstå, optimalisere, styre og utvikle industrielle prosesser og produkter.

Gruppen har over lang tid hatt et godt og tett samarbeid med norsk metallurgisk prosessindustri. Vi jobber med problemstillinger knyttet både til foredling av eksisterende prosesser og produkter og utvikling av nye og mer bærekraftige prosesser.

Vår modelleringskompetanse bygger på tung akademisk kompetanse innen matematikk, fysikk og kjemi, og bruksområdet er optimalisering av industriell produksjon og produkter og til optimalisering av energisystemer.


Nora Stray

Divisjon

teknologi

Forskergrupper

Modellering og simulering

Mer info om Nora

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Planetary wave-like oscillations in the ionosphere retrieved with a longitudinal chain of ionosondes at high northern latitudes – Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2017
Observations of PW activity in the MLT during SSW events using a chain of SuperDARN radars and SD-WACCM – Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (ACPD) 2015
Observations of planetary waves in the mesosphere-lower thermosphere during stratospheric warming events – Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) 2015
Characterisation of quasi-stationary planetary waves in the Northern MLT during summer – Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2015
Characteristics and sources of gravity waves observed in noctilucent cloud over Norway – Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) 2014
Observational evidence for temporary planetary wave forcing of the MLT during fall equinox – Geophysical Research Letters 2014
The climatology of zonal wave numbers 1 and 2 planetary wave structure in the MLT using a chain of Northern Hemisphere SuperDARN radars – Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres 2014
Planetary wave oscillations observed in ozone and PMSE data from Antarctica – Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2013
Characteristics and sources of gravity waves observed in NLC over Norway – Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (ACPD) 2013
Quasi-16-day period oscillations observed in middle atmospheric ozone and temperature in Antarctica – Annales Geophysicae 2013
Se alle publikasjoner på Cristin