Gå rett til innhold
<
<
Innovasjon og næring

Innovasjon og næring

Nærings- og innovasjonsforskning for et mer bærekraftig samfunn

Vi forsker på hvordan endringer i politisk-økonomiske rammevilkår, bærekrafts problemstillinger og det globale risikobildet påvirker utvikling og lønnsomhet i eksisterende og nye næringer. Vi undersøker også hvordan næringspolitiske virkemidler og regionale innovasjonssystemer kan fremme utvikling og omstilling.

Forskningsgruppen har nasjonal spisskompetanse på næringer som petroleum, sjømat og havvind.

Vi har utviklet egne populasjoner for olje- og gass, sjømat, fornybar og bio-næringene, og egenutviklede datamodeller for analyser av verdiskaping og sysselsetting som er etterspurt i regionale og nasjonale oppdrag.

Forskere er lokalisert i Stavanger, Haugesund og Kristiansand. I samarbeid med næringsliv, næringsforeninger, bransjeorganisasjoner, klynger, kommuner, fylkeskommuner og forskningssamarbeidspartnere identifiserer vi utfordringer og løsninger.

Ta gjerne kontakt om du ønsker samarbeid med oss

Kontakt
Kjersti Vikse Meland

Innovasjon og næring Forskningsleder Innovasjon og næring - Haugesund

kjvi@norceresearch.no

+47 909 81 036

Vi tilbyr en sterk kvalitativ og kvantitativ metodekompetanse, for eksempel desk-research, utvikling og gjennomføring av spørreskjemaundersøkelser, investeringsanalyser, analyser av registerdata og intervjuundersøkelser.

Innføringer av nye grønne løsninger og sosial aksept

Vi analyserer nye grønne verdikjeders lønnsomhet, kompetanse- og sysselsettingsbehov og overføring av kunnskap fra relatert næringsliv.

Videre identifiserer vi barriere og drivere og bidrar med kunnskap om hvordan næringspolitiske virkemidler og regionale innovasjonssystemer kan fremme grønn omstilling.

Vi undersøker også samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom verdsetting av økosystemtjenester, analyser av sosial aksept og forbrukernes betalingsvilje ved innføring av nye grønne løsninger.

Utvikling av sirkulære verdikjeder

Vi forsker på utfordringer og potensialet for implementering av sirkulære verdikjeder, -symbioser og -forretningsmodeller. Dette gjør vi i og på tvers av næringer som sjømat-, prosess-, energi- og bionæringene.

Vi forsker på

  • material - og restråstoffer og identifiserer mulige anvendelsesområder for disse.
  • omfang av matsvinn og underliggende årsaker til dette.
  • barrierer og rammebetingelser og hvordan de påvirker bedriftenes motivasjon og mulighetsrom for sirkulærøkonomisk satsing.


På denne måten bidrar vi med forskning som gir beslutningsgrunnlag for implementering av sirkulære verdikjeder og sirkulært samarbeid for ulike bransjer og geografisk områder.

Andre forskningsområder

  • Nærings- og arbeidsmarkedsanalyser
  • Konjunkturanalyser
  • Innovasjon og innovasjonssystemer
  • Investeringsanalyser
  • Stedsutvikling

Møt forskerteamet

Adelhei Smeland

Seniorforsker - Haugesund
adsm@norceresearch.no
+47 56 10 76 69

Anna Kraaijeveld Enerstvedt

Forsker III - Stavanger
aene@norceresearch.no
+47 51 87 51 35

Anne Marthe Harstad

Forsker - Stavanger
ahar@norceresearch.no
+47 51 87 53 19

Atle Blomgren

Seniorforsker - Stavanger
atbl@norceresearch.no
+47 51 87 51 24

Bård Misund

Forsker I - Stavanger
bami@norceresearch.no
+4741681729

Henrik Kvadsheim

Seniorforsker - Stavanger
hekv@norceresearch.no
+47 51 87 51 20

Henrik Lindegaard Andersen

Forsker II - Haugesund
hean@norceresearch.no
+47 56 10 76 70
+47 92 34 57 00

Ingvild Jensen

Daglig leder Agdering - Kristiansand
ijen@norceresearch.no

Jan Ole Rypestøl

Forsker II - Kristiansand
jary@norceresearch.no

+47 906 31 591

Jason Deegan

Forsker II - Stavanger
jade@norceresearch.no
+47 51 87 53 40

Jülide Ceren Ahi

Forsker II - Stavanger
cahi@norceresearch.no
+47 51 87 50 34

Ragnar Tveterås

Forsker I - Stavanger
ratv@norceresearch.no

Samson Afewerki

Forsker II - Stavanger
saaf@norceresearch.no
+47 51 87 50 33
+47 96701234

Sigbjørn Tveterås

Forsker I - Stavanger
sitv@norceresearch.no

Silje Haus-Reve

Forsker II - Stavanger
shau@norceresearch.no
+47 51 87 54 36

Ursula Landazuri-Tveteraas

Forsker II - Stavanger
urla@norceresearch.no
+47 51 87 50 35
+47 97411691

Øystein M. Fjelldal

Seniorforsker - Stavanger
oyfj@norceresearch.no
+47 51 87 50 81

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter