Maskinlæring

Sist oppdatert: 21. okt. 2020

Maskinlæringsalgoritmer bygger en matematisk modell basert på treningsdata for at modellen skal lære representativ kunnskap som så anvendes i nye data-analyser og til å løse oppgaver. Maskinlæring er en type kunstig intelligens som også omfatter såkalt dyp læring (nevrale nettverk).

NORCE har solid bakgrunn og ekspertise innenfor maskinlæring, for eksempel kunstige nevrale nettverk, support vektor maskiner, skjulte Markov modeller, konvolusjonelle nevrale nettverk og rekursive nevrale nettverk innenfor dyp læring, og har anvendt disse innenfor ulike applikasjonsområder som:

Maskinlæring har hatt stor fremgang på flere felt de senere år, og med utbygging av IoT og utbredelsen av smarte sensorer vil maskinlæring være mer og mer aktuelt både for små og store bedrifter i tillegg til det offentlige.

Prosjekter

Aktuelt