Gå rett til innhold
<
<
Feltundersøkelser

Feltundersøkelser

Avansert teknologi basert på nye sensorer og fjernmålingsteknikker må komplementeres og valideres av tradisjonelle feltundersøkelser. NORCE har god kunnskap og erfaring innen feltmåling i fjell- og arktiske miljøer. Regelmessige kampanjer for snøprofilering og skredvurdering utføres for å validere fjernmålingsprodukter.

Kontaktpersoner:

Hannah Ming Siu Vickers

Forsker II - Tromsø
havi@norceresearch.no

+47 976 98 848

Eirik Malnes

Sjefsforsker - Oslo
eima@norceresearch.no

+47 917 58 213