Gå rett til innhold
<
<
Radar interferometry og offset tracking

Radar interferometry og offset tracking

SAR satellitter flyr i bane rundt jorden og tar jevnlig bilder av overflaten. Når man sammenligner bilder fra ulike tidspunkter, kan man detektere avstandsforskjell mellom sensoren og overflaten, langs radarens sikteretning (line-of-sight LOS). Syntetisk Apertur Radar Interferometri (InSAR) teknikken gjør det mulig å måle bakkens bevegelser med millimeter til centimeter oppløsning, og er derfor egnet til å detektere, kartlegge og overvåke dyptliggende fjellskred og overflatiske krypende landformer (Figur 1).

NORCE InSAR prosesseringskjede utgjør ryggraden i den operative InSAR Norge karttjenesten (https://insar.ngu.no/), spesielt brukt av geologer til å identifisere bevegelige objekter og vurdere tilknyttende faren. I tillegg har vi flere forskningsprosjekter som utnytter InSAR for å studere kinematikk av ustabile fjellskråninger og permafrost landforms på fastlandet og Svalbard.

Tapet av interferometrisk signalstabilitet kan begrense bruken av InSAR i områder med veldig rask bevegelse. I disse tilfellene kan man bruke en annen teknikk kalt SAR offset tracking. Metoden er spesielt verdifull for å dokumentere objekter med en hastighet på flere meter i et år (f.eks. isbreer, destabiliserte steinbreer).

Radarsensorer kan også monteres på fly- eller bakkebaserte plattformer for å oppnå bedre romlige/tidsmessige oppløsninger og ha komplementære målegeometrier. NORCE eier en terrestrisk radar, et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Med en GPRI kan man overvåke en skråning kontinuerlig med sekund/minutt oppløsning, og studere daglige hastighetsvariasjoner i sammenheng med eksterne driverne, som temperatur og nedbør. Det samme systemet kan brukes på snødekte overflater, og har potensiale til å oppdage millimeter snø deformasjon flere timer til dager før snøskred går.

, Syntetisk Apertur Radar Interferometri (InSAR) for å måle bakkens bevegelser av gradvis glidende/deformerende fjellskråninger (fjellskred og krypende permafrost landformer)., Figure1, ,

Syntetisk Apertur Radar Interferometri (InSAR) for å måle bakkens bevegelser av gradvis glidende/deformerende fjellskråninger (fjellskred og krypende permafrost landformer).

Kontaktpersoner

Line Rouyet

Seniorforsker - Tromsø
liro@norceresearch.no

+47 405 52 235

Tom Rune Lauknes

Seniorforsker - Tromsø
tlau@norceresearch.no

+47 918 58 817