Gå rett til innhold
<
<
Klimamodellering

Klimamodellering

Våre forskningsgrupper bruker regionale klimamodeller til å undersøke fysiske prosesser i klimasystemet, fra kontinental til regional til lokal skala. Vi forsker på og kan levere data til effektstudier for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og samfunnet generelt. Vi fokuserer hovedsakelig på hydrologi, atmosfæreprosesser og fremtidige klimaendringer ved bruk av sesong- og dekadevarslinger og scenariobaserte klimafremskrivninger. I tillegg studerer vi ekstreme hendelser og fysiske prosesser mellom land og atmosfære.

Vi leder Climate Futures, et senter for forskningsdrevet innovasjon, der hovedmålet er å samprodusere nye og innovative løsninger for å håndtere framtidig klimarisiko, i et tidsperspektiv fra 10 dager til 10 år. Vi er også partner i en rekke nasjonale sentre som Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk klimaservicesenter (Figur 9) og Norsk senter for berekraftig klimatilpassing. I tillegg er vi involvert i internasjonale initiativ, blant annet Coordinated Regional Downscaling Experiments (CORDEX), som er en del av World Climate Research Program. Her koordinerer vi en omfattende innsats innen ensemble nedskalering i høy oppløsning i rom og tid, i tillegg til arbeid for et Flagship Pilot studie i CORDEX.

, , Figure9, ,

Kontaktpersoner:

Marie Pontoppidan

Forskningsleder Regionalt klima - Bergen
mapo@norceresearch.no
+47 56 10 75 47

Stephanie Mayer

Forsker II - Bergen
stma@norceresearch.no
+47 56 10 75 38