Gå rett til innhold
<
<
Marin bioteknologi

Marin bioteknologi

Mikroalger blir til råstoff for mat, fôr, og andre produkter

Forskningsgruppen dekker muliggjørende bioteknologier med fokus på utforskning og utnyttelse av marine ressurser. Forskningsgruppe er lokalisert på Marineholmen i Bergen og består av 8 ansatte med bakgrunn i molekylærbiologi, mikrobiologi, bioinformatikk og bioprosessteknologi.

Gruppen forsker blant annet på utvikling og oppskalering av fotosyntetiske mikroalger som et bærekraftig råstoff for mat, fôr, og andre produkter.

I tillegg forsker gruppen på identifisering og utvikling av enzymer som biokatalysatorer for kjemiske reaksjoner i industri. Enzymer kan gi en stor miljøgevinst ved å erstatte tradisjonelle kjemikalier, forbruke mindre vann og energi, og i tillegg gi nye, funksjonelle egenskaper til produkter.

Kontaktperson
Gro Elin Kjæreng Bjerga

Marin bioteknologi Forskningsleder Marin bioteknologi - Bergen

grbj@norceresearch.no
+47 56 10 74 04
+47 907 81 736

Algeteamet i forskningsgruppen jobber med bioprospektering, stammeutvalg og forbedring, og utvikling av dyrkingsprosessen.

Vi bruker blant annet kuldetilpassede arter fra de norske fjordene og arktiske farvann med høyt innhold av omega-3-fettsyrer og andre interessante komponenter.

For de mest lovende arter jobber vi med prosessutvikling i laboratoriet, og oppskalering ved Nasjonal Algepilot Mongstad, hvor vi kan produsere flere 100 kilo biomasse for videre prosessering og testing.

Vi optimaliserer prosessen mot best mulig utnyttelse av naturressurser som sollys og sjøvann, og inkluderer også bruk av avfallstrømmer som næringskilde, f.eks. CO2 fra røykgass, eller organisk avfall som kilde til nitrogen, fosfat, og karbon.

Enzymteamet i gruppen forsker på utvikling av industrielle enzymer som finnes naturlig i mikroorganismer, ofte med marine bakterier som utgangspunkt.

Vi bruker bioinformatisk kompetanse og forståelse for økologisk mikrobiologi for å identifisere naturlige enzymer tilpasset en bestemt funksjon.

I tillegg anvender vi genteknologi og syntetisk biologi (f.eks. CRISPR rekombineringsteknologi) for å videreutvikle enzymer for tilpasning til industrielle betingelser, slik som bestemte pH- og temperaturparametre, samt for å forbedre produksjon av enzymene ved rekombinant ekspresjon og mikrobiell fermentering.

Møt forskerteamet

Anita Santana Sanchez

Forsker III - Bergen
ansa@norceresearch.no
+47 56 10 74 63

Antonio Garcia-Moyano

Forsker II - Bergen
anga@norceresearch.no
+47 56 10 75 74

Dorinde Kleinegris

Forsker II - Bergen
dokl@norceresearch.no
+47 56 10 74 22

Hanna Böpple

Stipendiat - Bergen
habp@norceresearch.no
+47 56 10 74 06

Pia Steinrücken

Forsker III - Bergen
pias@norceresearch.no
+47 56 10 74 50

Øivind Larsen

Forsker III - Bergen
oila@norceresearch.no
+47 56 10 74 25

Pål Puntervoll

Forsker II - Bergen
papu@norceresearch.no
+47 56 10 74 36

Rasmus Moen Ree

Forsker III - Bergen
rasm@norceresearch.no
+47 56 10 74 58

Tejaswini Rama Bangalore Ramakrishna

Forsker III - Bergen
tejb@norceresearch.no
+47 56 10 74 56

Yuleima Evelym Diaz Castillo Díaz Castillo

Overingeniør Marin bioteknologi - Bergen
yudi@norceresearch.no
+47 56 10 74 08
+4794208058

Se alle prosjekter