Gå rett til innhold
<
<
Pia

Pia Steinrücken

Forsker III

pias@norceresearch.no
+47 56 10 74 50
Thormøhlensgt. 55, 5006 Bergen, Norway

Min forskning fokuserer på mikroalgeøkofysiologi og bioteknologi, og på å utforske potensialet til mikroalger for industrielle applikasjoner. Jeg oppnådde min doktorgrad ved Universitetet i Bergen i Marin Mikrobiologi-gruppen i 2018 med avhandlingen «Høyverdifettsyrer fra mikroalger» og fortsatte etterpå i samme gruppen med en treårig postdoktor-stilling. Jeg begynte som forsker III i Marin Bioteknologigruppen ved NORCE i 2022.

Mine forskningsaktiviteter inkluderer utvelgelse og forbedring av mikroalgestammer, mikroalgedyrking i forskjellig skala, optimalisering av mikroalgeproduksjonsprosesser og drift av fotobioreaktorer på laboratorie- og pilotskala. Arbeidet mitt omfatter videre daglig driftsledelse ved den nasjonale algepiloten Mongstad (NAM), produksjon av mikroalgebiomasse til forskjellige prosjekter og utredning av bruk av avfallsstrømmer til mikroalgeproduksjon. Jeg vedlikeholder også mikroalgesamlingen ved NORCE og er lab- og HMS-ansvarlig.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Se alle publikasjoner på Cristin