Gå rett til innhold
<
<
Dorinde Kleinegris

Dorinde Kleinegris

Forsker II

dokl@norceresearch.no
+47 56 10 74 22
Thormøhlensgate 53A&B, 5006 Bergen, Norway

Dr. Dorinde Kleinegris er forsker II ved NORCE og har en sekundær stilling ved Universitetet i Bergen som førsteamanuensis i marin bioteknologi siden tidlig i 2021.

DK har bakgrunn innen bioprosessteknikk, med spesielt fokus på mikroalger. Hun oppnådde sin doktorgrad ved Bioprocess Engineering-gruppen ved Wageningen University i 2010 på "The milking of microalgae revisited". Etter en kort post-doc stilling ved samme gruppe (2010), begynte hun å jobbe ved forskningsinstituttet Food & Biobased Research, en del av Wageningen UR. Her var hun forsker mikroalger fra 2011 – 2014, og seniorforsker og teamleder mikroalger fra 2015 – 2017. I 2017 ble hun Principal Investigator mikroalger ved Uni Research AS (siden 01.10.2018 NORCE Norwegian Research Centre AS), innen Marine Bioteknologigruppe.

Forskningen til Dr. Kleinegris fokuserer på utvalg og forbedring av mikroalgerstammer, dyrking og prosessdesign, samt teknoøkonomiske og livssyklusvurderingsstudier av mikroalgeproduksjonskjeden. Ved siden av vitenskapelig deltakelse og veiledning i prosjekter har hun sterk bakgrunn i prosjektledelse, både av EU og nasjonale prosjekter samt bilaterale prosjekter med industri. Hun har publisert >25 refererte manuskripter.

Dorinde Kleinegris

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Marin bioteknologi

Mer info om Dorinde Kleinegris

Se profil i Cristin

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Forstudie Sirkulære muligheter i Sauda og Suldal – NORCE 2023
A closer look into the microbiome of microalgal cultures – Frontiers in Microbiology 2023
Techno-economic analysis of microalgae production for aquafeed in Norway – Algal Research 2022
Future feed resources in sustainable salmonid production: A review – Reviews in Aquaculture 2022
Predicting biomass and hydrocarbon productivities and colony size in continuous cultures of Botryococcus braunii showa – Bioresource Technology 2021
Protein Enrichment of Wheat Bread with Microalgae: Microchloropsis gaditana, Tetraselmis chui and Chlorella vulgaris – Foods 2021
Optimising cell wall disruption by bead milling of microalgae biomass for release of nutrients for aquafeed and food applications (preliminary results) – 2018
Milking exopolysaccharides from Botryococcus braunii CCALA778 by membrane filtration – Algal Research 2018
Production of exopolysaccharide by Botryococcus braunii CCALA 778 under laboratory simulated Mediterranean climate conditions. – Algal Research 2018
Botryococcus braunii strains compared for biomass productivity, hydrocarbon and carbohydrate content – Journal of Biotechnology 2017
Mikroalger – et nytt råstoff for en bærekraftig oppdrettsnæring – Nf xpert : en spesialutgave av Norsk fiskeoppdrett 2017
Comparative life cycle assessment of real pilot reactors for microalgae cultivation in different seasons. – Applied Energy 2017
Outdoor performance of Chlorococcum littorale at different locations – Algal Research 2017
Draft genome sequence of the oleaginous green alga Tetradesmus obliquus UTEX 393 – Microbiology Resource Announcements (MRA) 2017
Sorting cells of the microalga Chlorococcum littorale with increased triacylglycerol productivity – Biotechnology for Biofuels 2016
Repeated nitrogen starvation doesn't affect lipid productivity of Chlorococcum littorale – Bioresource Technology 2016
Cell diameter doesn't affect lipid productivity of Chlorococcum littorale – Algal Research 2016
Se alle publikasjoner på Cristin