Gå rett til innhold
<
<
Pål

Pål Puntervoll

Forsker II

papu@norceresearch.no
+47 56 10 74 36
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er en molekylærbiolog med omfattende erfaring innen bioinformatikk. Mitt hovedfokus er å forske på og utvikle nye enzymer som kan anvendes industrielt. Denne aktiviteten retter seg mot behovene til den voksende norske bioteknologisektoren.

I tillegg har jeg siden 2009 ledet flere forskningsprosjekter med målsetning å utvikle en vaksinekomponent mot barne- og turistdiaré. Dette arbeidet fokuserte på å gjøre det varme-stabile toksinet fra enterotoksigene Escherichia coli ikke-toksisk, og gjøre det i stand til å gi en beskyttende immunrespons ved å koble det til en proteinbærer. Arbeidet har resultert i en rekke publikasjoner og to patenter.

Kjernekompetansen min er studiet av proteiners struktur og funksjon. I løpet av karrieren har jeg opparbeidet solid erfaring innen eksperimentelle studier av proteiner og enzymer. Erfaringen inkluderer rekombinant produksjon og rensing av proteiner, peptid/protein/enzym engineering, og funksjonelle studier. Karrieren min innen bioinformatikk startet med å bidra til utviklingen av en bioinformatisk ressurs for å studere/predikere korte lineære motiver som gir proteiner en rekke ulike funksjoner. Som medlem av servicegruppen ved Computational Biology Unit i Bergen, utvidet jeg kompetansen i bioinformatikk i ulike retninger, og ledet et prosjekt som utviklet en elektronisk infrastruktur for livsvitenskap.

Pål Puntervoll

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Marin bioteknologi

Mer info om Pål

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt