Gå rett til innhold
<
<
Jülide

Jülide Ceren Ahi

Forsker II

cahi@norceresearch.no
+47 51 87 50 34
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Jeg har en mastergrad i anvendt finans fra Universitetet i Stavanger og fullførte min doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi ved UiT Norges fiskerihøgskole i 2022. I løpet av doktorgradsstudiene spesialiserte jeg meg innen verdsetting av økosystemtjenester og bioøkonomisk modellering, noe som har gitt meg en dyp forståelse for økonomiaspektene ved bærekraft.

For tiden omfatter mitt arbeid en rekke ulike prosjekter. Jeg er aktivt engasjert i forskning relatert til sirkulær- og bioøkonomi, det grønne skiftet, bærekraftige praksiser innen fiskeri- og havbruksnæringen, samt investeringer i energisektoren.

Jülide Ceren Ahi

Forskergrupper

Innovasjon og næring

Mer info om Jülide

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt