Gå rett til innhold
<
<
Øystein

Øystein Fjelldal

Seniorforsker

oyfj@norceresearch.no
+47 51 87 50 81
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Øystein Fjelldal er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU), og har arbeidet som seniorforsker i Norce siden 2017.

I Norce har jeg arbeidet i en rekke næringsrettede prosjekter, blant annet mot sjømatnæringen, andre bio-næringer, petroleumsnæringen og fornybarnæringer. Jeg har videreutviklet og vedlikeholder nasjonale bedriftspopulasjoner for utvalgte næringer - populasjoner som bl.a muliggjør verdiskapings- og sysselsettingsberegninger ned på kommunenivå. Jeg har også arbeidet i prosjekter som undersøker kommuners næringsattraktivitet og næringslivets forventninger framover.

Jeg er med i Norges Banks regionale nettverk, og intervjuer regelmessig en rekke bedriftsledere på Vestlandet gjennom dette prosjektet. Det regionale nettverket er med på å styrke analysene som ligger til grunn for Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Regionalt nettverk publiserer fire rapporter årlig. Rapportene er unntatt offentlighet. Du finner imidlertid et utdrag av nasjonal rapport (samling av alle regionale bevegelser) på nettsiden til Norges Bank.

Jeg arbeider også med utvikling av en datamodell som kommunene skal kunne benytte til å simulere befolkningens framtidige behov for bistand, behov for opphold i kommunale helse- og omsorgsboliger, behov for langsiktige institusjonsopphold og forventet forekomst av en del aldersrelaterte sykdomstilstander. Modellen gir også mulighet til å simulere forventet generelle behov for boligmengde og -type i kommunen framover, basert på bl.a kjente boligpreferanser for ulike aldersgrupper og i kombinasjon med befolkningsframskrivinger fra SSB.

Jeg har arbeidet med både kvantitative og kvalitative tilnærminger i Norce og ved tidligere arbeidsplasser. Før jeg startet i Norce arbeidet jeg som analysesjef i Helse Stavanger, og før det som analyseansvarlig i Supply Chain og Manufacuring organisasjonen til Laerdal Medical.

Øystein Fjelldal

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Innovasjon og næring

Mer info om Øystein

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin