Gå rett til innhold
<
<
Kjersti

Kjersti Vikse Meland

Forskningsleder Innovasjon og næring

kjvi@norceresearch.no
+47 909 81 036
Sørhauggata 128, 5527 Haugesund

Kjersti Vikse Meland er utdannet økonom og holder på med en doktorgrad innen innovasjon og entreprenørskap ved senter for ledelse, innovasjon og markedsføring ved Universitetet i Stavanger. Jeg har forsket på mange problemstillinger innen innovasjon og intraprenørskap, hovedsakelig innen maritim, olje og gass, IT og kommunal sektor. Jeg har blant annet forsket på hvilken type eksterne kunnskapsamarbeidspartnere og ledelses holdninger som styrker bedrifters muligheter for å lykkes med digitale innovasjoner og hvordan institusjonelle omgivelser og morselskap-samarbeid påvirker industrielle spin-off bedrifters utvikling. På innovasjonssystemnivå har jeg forsket på hvordan aktører i regionale innovasjonssystemer kan stimulerer til utvikling av nye næringer gjennom tilpasninger av regionale ressurser og kobling av aktører.

Jeg har også jobbet med innovasjonsstudier innen kommunal sektor og bygg- og anleggsnæringen. Innen kommunal sektor har vi forsket på brukermedvirkning i utvikling av nye boliger for beboere med alvorlig rus og psykiske lidelser. Innen bygg og anleggsnæringen har vi undersøkt hvordan offentlige byggherrer kan stimulere til økt innovasjon, spesielt grønn innovasjon, i store anbudsprosjekter.

De siste årene har jeg også jobbet med prosjekter innen sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Jeg har nylig ledet et prosjekt som har undersøkt muligheter for etablering av nye vekstnæringer basert på sirkulært samarbeid og hvordan industriområder for sirkulære symbioser bør designes og driftes. På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune har vi undersøkt hvilke interne og eksterne forhold om fremmer og hemmer grønn omstilling hos små og mellomstore bedrifter i Rogaland

Kjersti Vikse Meland

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Innovasjon og næring

Mer info om Kjersti

Se profil i Cristin

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin