Gå rett til innhold
<
<
Sigbjørn

Sigbjørn Svalestuen

Forsker II

ssva@norceresearch.no
+47 56 10 78 58
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Jeg er utdannet statsviter med Ph. D. fra Institutt for Samfunnsvitenskap ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

Mitt hovedforskningsfelt er sosial ulikhet i helse. Mer spesifikt knytter min forskning seg til helseulikheters vedvarenhet i moderne samfunn med komparativt høy økonomisk utvikling, med vekt på effektene av materiell og immateriell velstand på individuelle helseutfall.

Jeg arbeider hovedsakelig med utgangspunkt i kvantitative data og er særlig interessert i kvantitativ forskningsmetodologi, konseptualisering, operasjonalisering, og måling.

Sigbjørn Svalestuen

Divisjon

Helse og Samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Sigbjørn

Se profil i Cristin

Last ned pressebilde
Kilde: Katrine Jaklin
Se alle prosjekter