Gå rett til innhold
<
<
Renira

Renira Corinne Angeles

Forsker II

rean@norceresearch.no
+47 56 10 72 98
+47 91 87 91 98
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Renira Corinne Angeles har mastergrad i politisk økonomi og doktorgrad (PhD) i statsvitenskap med fordypning i politisk økonomi.

Hennes forskningsinteresser omfatter temaer som inntektsulikhet, helseulikheter, sosiale ulikheter, politisk ulikheter og omfordelingspolitikk. Renira har også bakgrunn i helseøkonomi og er interessert i økonomiske evalueringer av randomiserte kontrollerte studier (RCT) og ulike politiske tiltak/reformer. Metodisk jobber Renira hovedsakelig kvantitativt (økonometri) med eksperimentell og kvasi-eksperimentell forskningsdesign.

Vitenskapelige arbeider er blant annet publisert i Socio-Economic Review, Health Economics Review, BMC Health Services

Renira Corinne Angeles

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Renira

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt