Gå rett til innhold
<
<
Rebecca

Rebecca Lynn Radlick

Forsker II

rera@norceresearch.no
+47 56 10 76 35
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Rebecca Lynn Radlick har doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2018). Doktorgradsavhandlingen hennes fokusert på iverksetting av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Analysen tok for seg de ansvarsrelasjoner og mekanismer de kommunale programrådgiverne opplevde, samt påvirkningen dette hadde på atferden til de ansatte.

For tiden leder Radlick prosjektet “Resiliency at work by and for young people: Digital innovations that promote social inclusion, health, and employment” i samarbeid med Avdeling for Digital Helseforskning. Prosjektet er finansiert gjennom innovasjonsmidler fra Forskningsrådet (NFR: #269438) og er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Catalysts Technologies AS, Fretex, NAV og Høgskolan i Halmstad.

Rebecca Lynn Radlick

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Ungt utenforskap

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Rebecca

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt