Gå rett til innhold
<
<
Håvard

Håvard Thorsen Rydland

Forsker II

hary@norceresearch.no
+47 56 10 76 32
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Ph.D. (2020) frå institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU på ei avhandling om sosial ulikskap i helse. Tilsett ved NORCE sidan 2019.

Forskar på tema innan arbeid, velferd og helse. Har erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringar og kvantitative analysar av survey- og registerdata.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
BPA-ordningen: en analyse av klager til Statsforvalteren før og etter rettighetsfesting – Tidsskrift for velferdsforskning 2023
Forskjell mellom NEETs (unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring) i Norge mellom kommuner i ulike sentralitetsklasse 1–6, 2015–2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
(I can't get no) satisfaction: A comparative study of healthcare recommodification in Europe, 2010-18 – Social Science and Medicine 2022
Promoting labour market inclusion of the chronically ill: a scoping review of Scandinavian countries’ efforts – Scandinavian Journal of Public Health 2022
Service Satisfaction and Service Quality: A Longitudinal and Multilevel Study of User Satisfaction with Kindergartens in Norway – 2022
The radically unequal distribution of Covid-19 vaccinations: a predictable yet avoidable symptom of the fundamental causes of inequality – Humanities & Social Sciences Communications 2022
Sosial ulikhet i helse. En samfunnsvitenskapelig innføring – Fagbokforlaget 2021
Foreldrevurderingar og ny rammeplan: Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Is a Decentralised Health Policy Associated With Better Self-rated Health and Health Services Evaluation? A Comparative Study of European Countries – International Journal of Health Policy and Management 2020
Medical innovations can reduce social inequalities in health: an analysis of blood pressure and medication in the HUNT study – Health Sociology Review 2020
Monitoring the social gradient: Inequalities in use of blood pressure monitors in the HUNT study – Technology in society 2020
Educational Inequalities in Mortality Amenable to Healthcare. A Comparison of European Healthcare Systems – PLOS ONE 2020
Educational inequalities in high- vs. low-preventable health conditions: Exploring the fundamental cause theory – Social Science and Medicine 2020
Innovative technologies and social inequalities in health: A scoping review of the literature – PLOS ONE 2018
Rethinking the relationship between socio-economic status and health: Making the case for sociological theory in health inequality research – Scandinavian Journal of Public Health 2017
Public evaluation of health services across 21 European countries: The role of culture – Scandinavian Journal of Public Health 2017
Se alle publikasjoner på Cristin