Gå rett til innhold
<
<
Egil

Egil Kjerstad

Forsker I/Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi

egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Egil Kjerstad er forsker I og forskningsleder ved NORCE Samfunn. Kjerstad har doktorgrad i samfunnsøkonomi og leder forskningsgruppen Helsetjenester og helseøkonomi.

Han arbeidet som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i perioden 1994-2011, deretter ved Rokkansenteret i Bergen fram til etableringen av NORCE.

Kjerstad har som hovedinteresseområder å analysere virkningene av endrede rammebetingelser som følge av reformer, spesielt i helse-, pleie- og omsorg- og utdanningssektorene. Det teoretiske utgangspunktet for analysene er ofte principal-agent teori og kontraktsteori mer generelt, som munner ut i kvantitative analyser basert på registerdata.

I de siste årene har potensialet for bedre samordning og samarbeid mellom tjenesteprodusenter i nevnte sektorer og øvrige velferdstjenester vært et viktig interessefelt. Kjerstad har deltatt i flere prosjekter der målsettingen har vært å evaluere, kartlegge og analysere enkelttjenester med hensyn til utfall for brukere, ikke bare ved hjelp av registerdata, men også kvalitative data fra intervju og spørreundersøkelser.

Kjerstad har lang erfaring som leder av forskningsprosjekter av ulik størrelse og faglig sammensetning.

Egil Kjerstad

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Egil

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter

Aktuelt