Gå rett til innhold
<
<
Egil Kjerstad

Egil Kjerstad

Forskningsleder Helsetjenester og helseøkonomi

egkj@norceresearch.no
+47 56 10 76 18
+47 975 27 197
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Egil Kjerstad er forsker I og forskningsleder ved NORCE Samfunn. Kjerstad har doktorgrad i samfunnsøkonomi og leder forskningsgruppen Helsetjenester og helseøkonomi. Han arbeidet som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i perioden 1994-2011, deretter ved Rokkansenteret i Bergen fram til etableringen av NORCE. Kjerstad har som hovedinteresseområder å analysere virkningene av endrede rammebetingelser som følge av reformer, spesielt i helse-, pleie- og omsorg- og utdanningssektorene. Det teoretiske utgangspunktet for analysene er ofte principal-agent teori og kontraktsteori mer generelt, som munner ut i kvantitative analyser basert på registerdata. I de siste årene har potensialet for bedre samordning og samarbeid mellom tjenesteprodusenter i nevnte sektorer og øvrige velferdstjenester vært et viktig interessefelt. Kjerstad har deltatt i flere prosjekter der målsettingen har vært å evaluere, kartlegge og analysere enkelttjenester med hensyn til utfall for brukere, ikke bare ved hjelp av registerdata, men også kvalitative data fra intervju og spørreundersøkelser. Kjerstad har lang erfaring som leder av forskningsprosjekter av ulik størrelse og faglig sammensetning.

Egil Kjerstad

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Helsetjenester og helseøkonomi

Mer info om Egil Kjerstad

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Factors associated with formal and informal resource utilization in nursing home patients with and without dementia: cross-sectional analyses from the COSMOS trial – BMC Health Services Research 2022
A cross-sector systematic review and synthesis of knowledge on telemedicine interventions in chronic wound management—Implications from a system perspective – International Wound Journal 2022
Promoting labour market inclusion of the chronically ill: a scoping review of Scandinavian countries’ efforts – Scandinavian Journal of Public Health 2022
The consequences of COVID-19 lockdown for formal and informal resource utilization among home-dwelling people with dementia: results from the prospective PAN.DEM study – BMC Health Services Research 2021
Which factors increase informal care hours and societal costs among caregivers of people with dementia? A systematic review of Resource Utilization in Dementia (RUD) – Health Economics Review 2021
LIVE@Home.Path--innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their caregivers: Study protocol for a mixed-method, stepped-wedge, randomized controlled trial – Trials 2020
Suksess eller katastrofe? Utviklingstrekk etter rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Co-ordination of health care: the case of hospital emergency admissions – European Journal of Health Economics 2018
Health, life expectancy and pension reform – Working Paper, Gruppe for Trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen 2018
RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag – Uni Research Rokkansenteret 2017
Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess – Uni Research Rokkansenteret 2017
Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. – Samfunnsøkonomen 2016
The Ambiguous Effect of GP Competition: The Case of Hospital Admissions – Health Economics 2016
Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial – Health Economics Review 2016
Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited – Social Science and Medicine 2015
Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial – BMC Geriatrics 2014
Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited – Institutt for økonomi 2014
Interdependency between social care and hospital care: the case of hospital length of stay – European Journal of Public Health 2013
Between two beds: inappropriately delayed discharges from hospitals – International Journal of Health Care Finance and Economics 2013
Does monetary punishment crowd out pro-social motivation? A natural experiment on hospital length of stay – Journal of Economic Behavior and Organization 2010
Long term care and hospital length of stay for elderly patients – Samfunns- og næringslivsforskning AS 2007
Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Rapport 25/06 – Samfunns- og næringslivsforskning 2006
Finansiering av helseforetak basert på relative prestasjoner – Samfunns- og næringslivsforskning, SNF 2002
Mellom to senger? Eldre sykehuspasienter og det kommunale pleie- og omsorgstilbudet – SNF 2001
Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business) – Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1997
Næringspolitiske virkninger av økt statlig rolle i næringslivet (Implications for Industrial Policy of Increased Public Ownership in Business) – Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1997
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt