Gå rett til innhold
<
<
Rune

Rune Ervik

Forsker I

ruer@norceresearch.no
+47 56 10 76 07
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Rune Ervik er statsviter med doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen år 2000. Han har arbeidet ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1991. Avhandlingen hans studerte skatteutgifter og sosialpolitikk i åtte land fra ulike velferdsmodeller. Forskningsområder inkluderer sosial- og velferdspolitikk i komparativt og historisk perspektiv, normative spørsmål og omfordelingspolitikk, frivillig sektor, rollen til internasjonale organisasjoner i sosialpolitikken, helse- og omsorgstjenester og pensjonsreformpolitikk. Nyere publisering omfatter ubetalte frivilliges rolle i eldreomsorgen, begrunnelser for pensjonsreformer, konsekvenser av prioriteringer i eldreomsorgen.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
The civil society role of voluntary organizations. A study of the climate and environmental field and of the welfare field – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
BPA-ordningen: en analyse av klager til Statsforvalteren før og etter rettighetsfesting – Tidsskrift for velferdsforskning 2023
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Health services in Nordic welfare states: Introducing a new category of providers through the Norwegian free treatment choice reform – Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2022
Promoting labour market inclusion of the chronically ill: a scoping review of Scandinavian countries’ efforts – Scandinavian Journal of Public Health 2022
Accessibility for disabled persons at the 2021 parliamentary election – Institutt for samfunnsforskning 2022
Evaluation of the leisure card-pilot in Norway: Report 2 – Institutt for samfunnsforskning 2022
Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge: Barrierer, virkemidler og samspill med kommunene i inkluderingsarbeidet – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Evaluering av fritt behandlingsvalg – Universitetet i Oslo 2021
The Attitude of the population towards the Involvement of Volunteers in Elderly Care: Results from a survey experiment – 2021
Betinget støtte til flere frivillige – Stat og styring 2021
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet – Institutt for samfunnsforskning 2021
Suksess eller katastrofe? Utviklingstrekk etter rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Consequences of prioritisation within long-term care in Denmark, England and Norway: towards increasing inequalities and poorer quality of care? – International Journal of Care and Caring 2020
Justifying pension reforms: Comparing policy discourses in Norway and the UK – European Journal of Social Security (EJSS) 2020
The population’s attitudes towards increasing the use of unpaid volunteers in elderly care: Results from a survey experiment – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Policy Responses to Aging: Care Services for the Elderly in Norway – 2019
Changing normative principles of social justice in the Norwegian pension system – 2019
Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Defining good health and care from the perspective of persons with multimorbidity: results from a qualitative study of focus groups in eight European countries – BMJ Open 2018
Velferdsstatens politiske grunnlag – 2018
Pension System Sustainability in Norway and the UK. Reforms and Normative Dilemmas – Norsk sosiologisk tidsskrift 2018
Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017
RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag – Uni Research Rokkansenteret 2017
Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess – Uni Research Rokkansenteret 2017
Focus group Norway: WP4 Development of analytical framework to perform comprehensive evaluation using Multi-Criteria Decision analysis – 2016
Comprehensive description of the most promising ICC models for multi-morbidity in Norway – 2016
SELFIE2020. Work Package 2 report Norway. Thick descriptions of Medically Assisted Rehabilitation Bergen an Learning networks for whole, coordinated and safe pathways – SELFIE2020 2016
Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid – Uni Research Rokkansenteret 2016
Comprehensive description of the most promising ICC models for multi-morbidity. (- Medically Assisted Rehabilitation (MAR) Bergen - Learning networks for whole, coordinated and safe pathways (Learning networks)) – SELFIE 2020 2016
Focus group Norway: WP4 Development of analytical framework to perform comprehensive evaluation using Multi-Criteria Decision analysis – SELFIE 2020 2016
From Collective to Individual Responsibility? Changing Problem Definitions of the Welfare State – 2015
Contractualism and the Emergence of a New Welfare Regime – 2015
The Shark Jaw and the Elevator: Arguing the Case for the Necessity, Harmlessness and Fairness of the Norwegian Pension Reform – Scandinavian Political Studies 2015
It happened here: The role of coordinative and communicative discourses in justifying the Norwegian pension reform – Uni Research Rokkan Centre 2014
The making of ageing policy: framing, conceptual ambiguities and national policy developments – 2013
Strategies to meet long-term care needs in Norway, the UK and Germany: a changing mix of institutional responsibility – 2013
Policy paradigms and ideological frames in British and Norwegian ageing policy processes – 2013
Introducing ageing policy: challenges, ideas and responses in Europe – 2013
Making people work longer. Comparing Norwegian and British reform processes, with a sidelong gaze to Sweden – Uni Rokkansenteret, Working Papers, 1-2013 2013
Overdriv eldrebølga – Dagens næringsliv 2013
Remaking Economic Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movement Claims and the 'Commodification of Elderly Care' – 2012
Velferdsstatens politiske grunnlag – 2011
Globalisering - en trussel mot nasjonal velferdspolitikk? – 2011
Døden og skattefuten – Klassekampen 2011
Elderly care and economic citizenship in Norway: Traditional and emerging forms of employment in the elderly care sector and their impact on majoritized and minoritized carers – FEMCIT Project 2010
Finanskrise og økende ulikhet – Bergens Tidende 2009
Finanskrise og økende ulikhet – Bergens Tidende 2009
Policy actors, ideas and power: EU and OECD pension policy recommendations and national policies in Norway and the UK – 2009
Introduction – 2009
Sosialpolitiske idéer i Norge og EU: Samsvar og påvirkning – Tidsskrift for velferdsforskning 2009
The Hidden Welfare State in Comparative Perspective. Tax Expenditures and Social Policy in Different Welfare Models – VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009
Sosialpolitiske ideer i Norge og EU samsvar og påvirkning? – Tidsskrift for velferdsforskning 2009
Den skjulte velferdsstaten – Bergens Tidende 2008
Knowledge-bearing groups, epistemic communities and the development of normative benchmarking. Historical and contemporary perspectives – 2008
Se alle publikasjoner på Cristin