Gå rett til innhold
<
<
Rune

Rune Ervik

Forsker I

ruer@norceresearch.no
+47 56 10 76 07
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Rune Ervik er statsviter med doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen år 2000. Han har arbeidet ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1991. Avhandlingen hans studerte skatteutgifter og sosialpolitikk i åtte land fra ulike velferdsmodeller. Forskningsområder inkluderer sosial- og velferdspolitikk i komparativt og historisk perspektiv, normative spørsmål og omfordelingspolitikk, frivillig sektor, rollen til internasjonale organisasjoner i sosialpolitikken, helse- og omsorgstjenester og pensjonsreformpolitikk. Nyere publisering omfatter ubetalte frivilliges rolle i eldreomsorgen, begrunnelser for pensjonsreformer, konsekvenser av prioriteringer i eldreomsorgen.

Se alle prosjekter

Aktuelt