Gå rett til innhold
<
<
SamSkap - Samskaping av helse- og velferdstenester mellom lokale myndigheiter og frivillige organisasjonar i Noreg og Tyskland. Moglegheiter og hindringar.

SamSkap - Samskaping av helse- og velferdstenester mellom lokale myndigheiter og frivillige organisasjonar i Noreg og Tyskland. Moglegheiter og hindringar.

, Foto: Hanna Busing via Unsplash, Hannah busing Zyx1b K9mqm A unsplash, ,

Foto: Hanna Busing via Unsplash

I CoPro-prosjektet skal vi undersøke samskaping av velferdstenester mellom offentlege og frivillige aktørar innanfor eldre- og rusomsorg i Noreg og i Tyskland.

Prosjektet skal fyrst undersøke kva som ligg i sjølve omgrepet samskaping, korleis det er brukt internasjonalt og korleis samfunnstrekk betre kan inkluderast i forståinga av fenomenet (WP1).

Vidare skal prosjektet undersøke utbreiinga av, kjenneteikn ved og variasjonar i samarbeid mellom offentlege og frivillige aktørar innanfor eldre- og rusomsorg i Noreg (WP2).

Dette blir følgd opp av ein nær-studie av diskursen rundt samskaping og faktisk samarbeidspraksis mellom offentlege og frivillige aktørar på dei to felta i strategisk utvalde kommunar i Noreg (WP3). Her vil vi utvikle kunnskapen om konsekvensane av å involvere frivillige aktørar i velferdsproduksjonen – konsekvensar for involverte aktørar og for kvaliteten, effektiviteten og den demokratiske legitimiteten til tenestene.

For å få eit godt samanlikningsgrunnlag skal vi gjennomføre ein liknande nær-studie i Tyskland, som skil seg frå Noreg på fleire viktige punkt (WP4).

Til slutt skal vi knyte saman kunnskapen frå dei ulike del-studiane og identifisere dei sentrale samfunnstrekka som set rammer for framtidig utvikling av kommunal-frivillig samarbeid om velferdsproduksjon (WP5).

Kontaktperson

Ivar Eimhjellen

Forsker II - Bergen

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Prosjektfakta

Navn

SamSkap - Samskaping av helse- og velferdstenester mellom lokale myndigheiter og frivillige organisasjonar i Noreg og Tyskland. Moglegheiter og hindringar.

Status

Aktiv

Periode

01.02.21 - 01.02.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.996.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Jennifer Eschweiler
Bernard Louis Enjolras
Håkon Solbu Trætteberg

Samarbeidspartnere

Roskilde Universitet, Institutt for samfunnsforskning,
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev