SamSkap - Samskaping av helse- og velferdstenester mellom lokale myndigheiter og frivillige organisasjonar i Noreg og Tyskland. Moglegheiter og hindringar.