Go straight to content
<
<
Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

I dette prosjektet skal vi undersøke motiver for deltakelse i frivillige organisasjoner blant barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i Norge. Vi skal undersøke hvordan organisasjoner arbeider med mangfoldig rekruttering og inkludering og vi skal undersøke myndigheters inkluderingsarbeid og samarbeid med organisasjonslivet. I prosjektet vil vi undersøke problemstillingene empirisk på tre nivå: individnivå, organisasjonsnivå og myndighetsnivå, ved bruk av både kvalitative og kvantitative data fra ulike kilder. Vi vil i hovedsak kombinere ulike typer intervjuundersøkelser med spørreundersøkelser. De empiriske analysene på de ulike nivåene (individ, organisasjon, myndighet) sett i sammenheng med tidligere forskning, vil danne grunnlaget for våre forslag til tiltak og metoder i arbeidet med å øke mangfoldig rekruttering og inkludering i organisasjonslivet.

Contact

Ivar Eimhjellen

Senior Researcher - Bergen

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Project facts

Name

Rekruttering og inkludering i organisasjonslivet

Status

CONCLUDED

Duration

06.03.23 - 30.11.23

Location

Bergen

Research group

Research Topics

Prosjekteier

NORCE

Project members

Katrine Mayora Synnes
Vibeke Wøien Hansen

Samarbeidspartnere

Institutt for samfunnsforskning
See all projects