Gå rett til innhold
<
<
BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

, , 1 Groi Bjerga mfl workshop, ,

Biosirkel er Vestlandets arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene.

Prosjektet bidrar til å utvikle og realisere grønn næringsutvikling og øke sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og andre produkter.

Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til å:

1) Utvikle samskapende nettverk og øke samarbeid på tvers av sektorer.
2) Forbedre ressursutnyttelsen.
3) Håndtere økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi.
4) Øke kunnskap om muliggjørende bioteknologi og skalering.
5) Utvikle bærekraftanalyser tilpasset biosirkulære verdikjeder.

Forskningskapasitet og kompetanse rettet mot disse utfordringene ivaretas i BIOSIRKEL ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskningsinfrastruktur tilgjengeliggjøres for problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

VIDEO: Se hva samarbeidspartnere og NORCE sier om BIOSIRKEL


Storsatsingen BIOSIRKEL skal bidra til at Vestlandet lykkes i overgangen til mer effektiv utnyttelse av industrielle sidestrømmer. Dagens avfall skal bli morgendagens ressurser for mange flere bransjer og bedrifter enn i dag.


VIDEO: Nye norske bærekraftige fôrkilder trengs. I denne videoen forteller fagsjef Hilde Schøyen i Fiskå Mølle, partner i Biosirkel, om behovet for nye norske forråvarer.


Vi må bruke mer av bioressursene. Bærekraftig fôr er løftet som nasjonalt samfunnsoppdrag. Og prosessering av nye fôrressurser vil spille en vesentlig rolle i klima- og miljøfotavtrykket.

VIDEO: Når vi snakker om organisk avfall: som matavfall - og alle mulige biologiske avfallstyper - så må vi bygge sirkulære verdikjeder for å lykkes med bioøkonomien


Toralf Igesund og BIR jobber hele tiden med å gjenvinne avfall, de bygger eget biogassanlegg. Og: de vil samarbeide med aktører både foran og bak seg i verdikjeden.

Kontaktperson

Gro Elin Kjæreng Bjerga

Forskningsleder Marin bioteknologi - Bergen

grbj@norceresearch.no
+47 56 10 74 04
+47 907 81 736

Prosjektfakta

Navn

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Status

Aktiv

Periode

01.04.22 - 31.03.28

Sted

Bergen

Totalt budsjett

40.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Anna Kraaijeveld Enerstvedt
Dorinde M.M. Kleinegris

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Grieg Seafood, Clara, Agri-E, Arctic Seaweed, FishGlobe, Gas2Feed, Blueplanet, Elkem, Fiskå Mølle, BIR, Ragn-Sells, EWOS, Risavika biopark, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger, Ocean Innovation - Norwegian Catapult Centre, Klimapartnerne, Sitep.

Vil du vite mer om Biosirkel?

Meld deg på nyhetsbrevet fra Biosirkel her