Gå rett til innhold
<
<
BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

BIOSIRKEL er vestlandets arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene. Prosjektet bidrar til å utvikle og realisere grønn næringsutvikling og øke sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og andre produkter. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til: 1) å utvikle samskapende nettverk og øke samarbeid på tvers av sektorer, 2) å forbedre ressursutnyttelsen, 3) å håndtere økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi, 4) å øke kunnskap om muliggjørende bioteknologi og skalering, og 5) å utvikle bærekraftanalyser tilpasset biosirkulære verdikjeder. Forskningskapasitet og kompetanse rettet mot disse utfordringene ivaretas i BIOSIRKEL ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskningsinfrastruktur tilgjengeliggjøres for problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

VIDEO: Se hva samarbeidspartnere og NORCE sier om BIOSIRKEL

Kontaktperson

Gro Elin Kjæreng Bjerga

Forskningsleder Marin bioteknologi - Bergen

grbj@norceresearch.no
+47 56 10 74 04
+47 907 81 736

Prosjektfakta

Navn

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Status

Aktiv

Periode

01.04.22 - 31.03.28

Sted

Bergen

Totalt budsjett

40.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Dorinde M.M. Kleinegris

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Grieg Seafood, Clara, Agri-E, Arctic Seaweed, FishGlobe, Gas2Feed, Blueplanet, Elkem, Fiskå Mølle, BIR, Ragn-Sells, EWOS, Risavika biopark, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger, Ocean Innovation - Norwegian Catapult Centre, Klimapartnerne, Sitep.

Vil du vite mer om Biosirkel?

Meld deg på nyhetsbrevet fra Biosirkel her